Aktuality

4.5.2017 - Patroni vysadili další strom
V pátek 28.4.2017 dispečerky Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou oslavily s žáky 8. tříd ZŠ Komenského přes nepřízeň počasí Den Země. Dispečerky ekocentra připravily pro žáky dopoledne plné poučení a zábavy. Na závěr programu pak proběhla v rámci projektu Kralupy – čisté město, do nějž je zapojena ZŠ Komenského, výsadba stromu.
Celý článek zde.

27.4.2017 - Soutěž patronů
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou v rámci projektu Kralupy – čisté město vyhlašuje „Soutěž patronů“ pro stávající i nové patrony projektu. Úkolem soutěžících bude podle dodaných instrukcí co nejlépe zmapovat svěřenou lokalitu, zakreslit výskyt zeleně, živočichů, přítomnost vodních zdrojů, zhodnotit přínos lokality pro životní prostředí ve městě a navrhnout vylepšení daného místa. Podmínkou účasti v soutěži je také pořízení fotografií svěřeného místa v různých ročních obdobích.
Celý článek zde.

5.10.2016 - Nejzábavnější je mnohonožka
Letošní září nás okouzlilo příjemnými teplotami babího léta. Tento příznivý měsíc, kdy se znovu rozbíhá školní vyučování, ale venku stále panuje hezké počasí, využily dispečerky Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou k zábavně naučným vycházkám do přírody, tentokrát pro žáky třetích tříd ZŠ Třebízského. Po trase vycházky děti plnily různé zábavné úkoly a soutěže, vztahující se k ekologii, besedovaly s lektorkami o životním prostředí v našem městě, poznávaly rostliny i živočichy obývající přírodní zákoutí v Kralupech.
Celý článek zde.

23.6.2016 - S dětmi do přírody
Na měsíc červen, kdy venku panuje hezké počasí s příjemnými teplotami a školní vyučování už se chýlí ke konci, připravily dispečerky Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou zábavně naučnou vycházku do přírody pro žáky třetích a čtvrtých tříd ZŠ Václava Havla. Po trase vycházky děti plnily různé zábavné úkoly a soutěže, vztahující se k ekologii, besedovaly s lektorkami o životním prostředí v našem městě, poznávaly rostliny i živočichy obývající přírodní zákoutí v okrajových částech Kralup.
Celý článek zde.

29.4.2016 - Do projektu se zapojili noví patroni
Při oslavách Dne Země jsme uvítali další členy projektu Kralupy – čisté město. Jedná se zhruba o 80 žáků osmých tříd ZŠ Komenského, pro které ekocentrum připravilo v pátek 29. dubna 2016 zábavně-naučné dopoledne s environmentální tématikou. Žáci obdrželi brožuru a letáky projektu Kralupy – čisté město, kde najdou informace o projektu a o kolektivech, které jsou do projektu zapojeny. Každý dostal také klíčenku a odznak se symboly projektu, jehož cílem je podnítit mladé lidi k většímu zájmu o své okolí. Místo, nad kterým má ZŠ Komenského patronát, je právě Husův park, kde se vše odehrávalo.
Celý článek zde.

Archív aktualit