Aktuality

5.10.2016 - Nejzábavnější je mnohonožka
Letošní září nás okouzlilo příjemnými teplotami babího léta. Tento příznivý měsíc, kdy se znovu rozbíhá školní vyučování, ale venku stále panuje hezké počasí, využily dispečerky Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou k zábavně naučným vycházkám do přírody, tentokrát pro žáky třetích tříd ZŠ Třebízského. Po trase vycházky děti plnily různé zábavné úkoly a soutěže, vztahující se k ekologii, besedovaly s lektorkami o životním prostředí v našem městě, poznávaly rostliny i živočichy obývající přírodní zákoutí v Kralupech.
Celý článek zde.

23.6.2016 - S dětmi do přírody
Na měsíc červen, kdy venku panuje hezké počasí s příjemnými teplotami a školní vyučování už se chýlí ke konci, připravily dispečerky Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou zábavně naučnou vycházku do přírody pro žáky třetích a čtvrtých tříd ZŠ Václava Havla. Po trase vycházky děti plnily různé zábavné úkoly a soutěže, vztahující se k ekologii, besedovaly s lektorkami o životním prostředí v našem městě, poznávaly rostliny i živočichy obývající přírodní zákoutí v okrajových částech Kralup.
Celý článek zde.

29.4.2016 - Do projektu se zapojili noví patroni
Při oslavách Dne Země jsme uvítali další členy projektu Kralupy – čisté město. Jedná se zhruba o 80 žáků osmých tříd ZŠ Komenského, pro které ekocentrum připravilo v pátek 29. dubna 2016 zábavně-naučné dopoledne s environmentální tématikou. Žáci obdrželi brožuru a letáky projektu Kralupy – čisté město, kde najdou informace o projektu a o kolektivech, které jsou do projektu zapojeny. Každý dostal také klíčenku a odznak se symboly projektu, jehož cílem je podnítit mladé lidi k většímu zájmu o své okolí. Místo, nad kterým má ZŠ Komenského patronát, je právě Husův park, kde se vše odehrávalo.
Celý článek zde.

26.10.2015 - Podzimní vycházka
V pátek 23. října proběhla naučná procházka přírodou v rámci dnů patronů s dalším kolektivem, zapojeným do projekty Kralupy – čisté město, kterým je základní škola Praktická. Program vycházky sestavily lektorky ekocentra tak, aby se děti nejen pobavily, ale také se něco nového dozvěděly o přírodě a životním prostředí na Kralupsku.
Celý článek zde.

17.6.2015 - Ekohrátky v parku
Díky podpoře projektu Kralupy - čisté město městem Kralupy nad Vltavou, proběhl v tomto roce první ze Dní Patronů. Tantokrát pro 6.A ze ZŠ V. Havla, která má pod patronátem Park v ulici U Parku. Šesťáci se během zábavního dopoledne dozvěděli nejen něco nového o své lokalitě, ale také si v parku vysadili, s pomocí dobrovolník z ČSOP, svůj strom.
Celý článek zde.

1.12.2014 - Rok 2014 - Rok Patronů!
Od jara běžel v Ekologickém centru Kralupy n/Vlt. naplno projekt "Kralupy - čisté město". Uspořádaly se 2 Dny Patronů pro 2 nové kolektivy, konala se také besede s Patrony již stávajícími, připravili jsme pro vás novou brožuru mapující historii projektu, aktualizovali webové stránky a samotným Patronům udělali radost v podobě drobných dárků.
Celý článek zde.26.11.2014
Soutěž „Šlo by to lépe?“ zná své výherce!
1. dubna vyhlásilo Ekologické centrum v rámci projektu „Kralupy – čisté město“ fotosoutěž „Šlo by to lépe?“ Dne 21. listopadu byla soutěž ukončena a nyní Vám přinášíme její výsledky.
Výsledky soutěže najdete zde.

21.10.2014
Dalšího patronátu se ujala družina ZŠ Gen. Klapálka
Na Den stromů předalo Ekologické centrum v rámci projektu Kralupy – čisté město další patronát. Do projektu se zapojila školní družina při ZŠ Generála Klapálka. Kolektiv dětí z 1. až 5. tříd pod vedením paní vychovatelky Jany Dekastellové přijal výzvu k zapojení se do projektu a vzal si na starost pás zeleně vedoucí od školy podél Knovízského potoka. Předání patronátu proběhlo přímo na místě, které si vzal kolektiv školních dětí do svého opatrovnictví, v pondělí 20. října 2014, tedy na Den stromů. Projekt v letošním roce podpořilo města Kralupy nad Vltavou v rámci Grantového schématu.
Celou reportáž z akce Dne patronů naleznete zde.
Videoreportáž z akce

1.10.2014
SOUTĚŽ "Šlo by to lépe?" - soutěž prodloužena do 21.11.2014
Každý den procházíme naším městem a všímáme si pěkných zákoutí, rádi se projdeme parkem, kolem upravené zelené plochy. S uspokojením si prohlížíme zelené stromy, kvetoucí keře, květinové záhony. Potěší nás upravené předzahrádky, které oddělují dům od chodníku nebo i květinová výzdoba oken, ale také čisté komunikace a chodníky.

Nehezká místa a nepořádek raději přehlížíme, odpadky válející se kolem kontejnerů, oprýskané a počmárané zdi, nepořádek na trávnících, zaprášené ulice a chodníky či nášlapné miny od našich psích čtvernožců, zkrátka vše, co nedělá zrovna dobrou vizitku našemu městu. Přitom by náprava v některých případech možná nebyla tak složitá.

25.9.2014
Beseda patronů a zástupců města v Seifertově parku
Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou zorganizovalo besedu pro žáky třídy 5. A ZŠ Třebízského, zapojené do projektu Kralupy – čisté město, kteří mají patronát nad parkem Jaroslava Seiferta v Lobečku, o budoucí podobě tohoto parku s místostarostou Liborem Lesákem a pracovnicí odboru životního prostředí Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou paní Ing. Nezbedovou, která má na starosti veřejnou zeleň.
Celou reportáž z akce Dne patronů naleznete zde.
Videoreportáž z akce

27.6.2014
Další patronát převzalo skautské středisko Střelka
Do projektu Ekologického centra Kralupy nad Vltavou pojmenovaného Kralupy – čisté město se přihlásil další kolektiv. Tentokrát se jedná o skauty a skautky ze skautského střediska Střelka v Kralupech nad Vltavou. Pod svůj patronát si vzali lesopark na Hostibejku, kam chodí na pravidelné výpravy i úklidové brigády. Akt předání patronátu nad lokalitou zpestřili skautům ukázkami své práce příslušníci Městské policie, hasiči společnosti SYNTHOS Kralupy, a.s. a také členové místní organizace ČSOP. Projekt v letošním roce podpořilo města Kralupy nad Vltavou v rámci Grantového schématu.
Celou reportáž z akce Dne patronů naleznete zde.
Videoreportáž TV Kralupy z akce je možné shlédnout zde.

13.3.2014
Granty na podporu zájmových aktivit jsou rozděleny
V řádném termínu obdrželo Město Kralupy nad Vltavou 104 obálek. Rada města dne 11. 3. 2014 schválila rozdělení výše jednotlivých příspěvků. Částky nad 50.000,- Kč byly navrženy ke schválení zastupitelstvu města, které proběhne dne 19. 3. 2014, zároveň bude schvalováno navýšení rozdělované částky z přebytku hospodaření roku 2013. Úspěšní žadatelé budou obeznámeni s výsledky a vyzváni k podpisu smluv.

Potěšující skutečností je, že grant ve výši 49.980,- Kč obdželo také Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou a to právě na pokračování projektu "Kralupy - čisté město"!
Více zde.

21.10.2013
Další dvě místa ve městě v péči školáků
Další dva školní kolektivy, tentokrát ze ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou, vstoupily do projektu Ekologického centra Kralupy – čisté město. Jedná se o třídy IV.A s paní učitelkou Hrušovskou a kolektiv třídy VI.A pod vedením paní učitelky Krejčiříkové. Dispečerky ekocentra uspořádaly pro školáky naučně zábavné dopoledne, které bylo odměnou za jejich snahu se podílet na vylepšování životního prostředí ve městě. Den patronů projektu proběhl ve středu 16. října 2013 na školním hřišti ZŠ Třebízského.
Celou reportáž z akce Dne patronů naleznete zde

1.11.2012
Soutěž ECK ke 110. výročí města Kralupy nad Vltavou
Největší událostí letošního podzimu je v Kralupech nad Vltavou připomenutí si 110. výročí založení města. Nejstarší písemné zmínky o vsi Kralupy jsou snad již z konce 10. století. Dlouho ale trvalo než se z vesničky u Vltavy stalo v roce 1902 město.
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou (ECK) vyhlašuje u této slavnostní příležitosti soutěž, která je rozdělena do dvou oblastí; vědomostní pro ty, kteří mají raději testy a kvízy, a kreativní (výtvarná či literární) pro ty, kteří rádi něco tvoří. Účastnit se můžete jedné či obou oblastí a to jak sami nebo jako rodina, či kolektiv (školní, pracovní..).
Více o soutěži se dozvíte zde a o vítězích zde

24.10.2012
Patroni slavili a veselili se
Park v Lobečku u Dřeváku patřil v pondělí odpoledne šesťákům ze ZŠ Revoluční. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou zde uspořádalo Den patronů projektu Kralupy – čisté město jako poděkování škole v Revoluční ulici, která již v roce 2009 převzala patronát nad touto lokalitou. Cílem projektu „Kralupy – čisté město“ je především zvýšení všímavosti a zájmu obyvatel o životní prostředí ve městě a podchycení zájmu dětí a mládeže o místa, kde žijí.
Celou reportáž z akce Dne patronů naleznete zde

26.4.2011
ZŠ Praktická převzala patronát v projektu Kralupy - čisté město
Do projektu ekologického centra s názvem Kralupy – čisté město, který má podporu města Kralupy nad Vltavou, se zapojil další školní kolektiv, ZŠ Praktická. U příležitosti Dne Země byl škole dne 20.4.2011 slavnostně předán patronát nad parkem u řeky pod nemocnicí. Během zábavného dopoledne si děti mohly zasoutěžit s DDM, pobesedovat se strážníky městské policie a dozvědět se něco o fungování útulku pro psy Lesan.
Celou reportáž z akce Dne patronů naleznete zde

Archív aktualit