Archív aktualit

5.10.2016 - Nejzábavnější je mnohonožka
Letošní září nás okouzlilo příjemnými teplotami babího léta. Tento příznivý měsíc, kdy se znovu rozbíhá školní vyučování, ale venku stále panuje hezké počasí, využily dispečerky Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou k zábavně naučným vycházkám do přírody, tentokrát pro žáky třetích tříd ZŠ Třebízského. Po trase vycházky děti plnily různé zábavné úkoly a soutěže, vztahující se k ekologii, besedovaly s lektorkami o životním prostředí v našem městě, poznávaly rostliny i živočichy obývající přírodní zákoutí v Kralupech.
Celý článek zde.

23.6.2016 - S dětmi do přírody
Na měsíc červen, kdy venku panuje hezké počasí s příjemnými teplotami a školní vyučování už se chýlí ke konci, připravily dispečerky Ekologického centra v Kralupech nad Vltavou zábavně naučnou vycházku do přírody pro žáky třetích a čtvrtých tříd ZŠ Václava Havla. Po trase vycházky děti plnily různé zábavné úkoly a soutěže, vztahující se k ekologii, besedovaly s lektorkami o životním prostředí v našem městě, poznávaly rostliny i živočichy obývající přírodní zákoutí v okrajových částech Kralup.
Celý článek zde.

29.4.2016 - Do projektu se zapojili noví patroni
Při oslavách Dne Země jsme uvítali další členy projektu Kralupy – čisté město. Jedná se zhruba o 80 žáků osmých tříd ZŠ Komenského, pro které ekocentrum připravilo v pátek 29. dubna 2016 zábavně-naučné dopoledne s environmentální tématikou. Žáci obdrželi brožuru a letáky projektu Kralupy – čisté město, kde najdou informace o projektu a o kolektivech, které jsou do projektu zapojeny. Každý dostal také klíčenku a odznak se symboly projektu, jehož cílem je podnítit mladé lidi k většímu zájmu o své okolí. Místo, nad kterým má ZŠ Komenského patronát, je právě Husův park, kde se vše odehrávalo.
Celý článek zde.

26.10.2015 - Podzimní vycházka
V pátek 23. října proběhla naučná procházka přírodou v rámci dnů patronů s dalším kolektivem, zapojeným do projekty Kralupy – čisté město, kterým je základní škola Praktická. Program vycházky sestavily lektorky ekocentra tak, aby se děti nejen pobavily, ale také se něco nového dozvěděly o přírodě a životním prostředí na Kralupsku.
Celý článek zde.

17.6.2015 - Ekohrátky v parku
Díky podpoře projektu Kralupy - čisté město městem Kralupy nad Vltavou, proběhl v tomto roce první ze Dní Patronů. Tantokrát pro 6.A ze ZŠ V. Havla, která má pod patronátem Park v ulici U Parku. Šesťáci se během zábavního dopoledne dozvěděli nejen něco nového o své lokalitě, ale také si v parku vysadili, s pomocí dobrovolník z ČSOP, svůj strom.
Celý článek zde.

1.12.2014 - Rok 2014 - Rok Patronů!
Od jara běžel v Ekologickém centru Kralupy n/Vlt. naplno projekt "Kralupy - čisté město". Uspořádaly se 2 Dny Patronů pro 2 nové kolektivy, konala se také besede s Patrony již stávajícími, připravili jsme pro vás novou brožuru mapující historii projektu, aktualizovali webové stránky a samotným Patronům udělali radost v podobě drobných dárků.
Celý článek zde.26.11.2014
Soutěž „Šlo by to lépe?“ zná své výherce!
1. dubna vyhlásilo Ekologické centrum v rámci projektu „Kralupy – čisté město“ fotosoutěž „Šlo by to lépe?“ Dne 21. listopadu byla soutěž ukončena a nyní Vám přinášíme její výsledky.
Výsledky soutěže najdete zde.

21.10.2014
Dalšího patronátu se ujala družina ZŠ Gen. Klapálka
Na Den stromů předalo Ekologické centrum v rámci projektu Kralupy – čisté město další patronát. Do projektu se zapojila školní družina při ZŠ Generála Klapálka. Kolektiv dětí z 1. až 5. tříd pod vedením paní vychovatelky Jany Dekastellové přijal výzvu k zapojení se do projektu a vzal si na starost pás zeleně vedoucí od školy podél Knovízského potoka. Předání patronátu proběhlo přímo na místě, které si vzal kolektiv školních dětí do svého opatrovnictví, v pondělí 20. října 2014, tedy na Den stromů. Projekt v letošním roce podpořilo města Kralupy nad Vltavou v rámci Grantového schématu.
Celou reportáž z akce Dne patronů naleznete zde.
Videoreportáž z akce

1.10.2014
SOUTĚŽ "Šlo by to lépe?" - soutěž prodloužena do 21.11.2014
Každý den procházíme naším městem a všímáme si pěkných zákoutí, rádi se projdeme parkem, kolem upravené zelené plochy. S uspokojením si prohlížíme zelené stromy, kvetoucí keře, květinové záhony. Potěší nás upravené předzahrádky, které oddělují dům od chodníku nebo i květinová výzdoba oken, ale také čisté komunikace a chodníky.

Nehezká místa a nepořádek raději přehlížíme, odpadky válející se kolem kontejnerů, oprýskané a počmárané zdi, nepořádek na trávnících, zaprášené ulice a chodníky či nášlapné miny od našich psích čtvernožců, zkrátka vše, co nedělá zrovna dobrou vizitku našemu městu. Přitom by náprava v některých případech možná nebyla tak složitá.

25.9.2014
Beseda patronů a zástupců města v Seifertově parku
Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou zorganizovalo besedu pro žáky třídy 5. A ZŠ Třebízského, zapojené do projektu Kralupy – čisté město, kteří mají patronát nad parkem Jaroslava Seiferta v Lobečku, o budoucí podobě tohoto parku s místostarostou Liborem Lesákem a pracovnicí odboru životního prostředí Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou paní Ing. Nezbedovou, která má na starosti veřejnou zeleň.
Celou reportáž z akce Dne patronů naleznete zde.
Videoreportáž z akce

27.6.2014
Další patronát převzalo skautské středisko Střelka
Do projektu Ekologického centra Kralupy nad Vltavou pojmenovaného Kralupy – čisté město se přihlásil další kolektiv. Tentokrát se jedná o skauty a skautky ze skautského střediska Střelka v Kralupech nad Vltavou. Pod svůj patronát si vzali lesopark na Hostibejku, kam chodí na pravidelné výpravy i úklidové brigády. Akt předání patronátu nad lokalitou zpestřili skautům ukázkami své práce příslušníci Městské policie, hasiči společnosti SYNTHOS Kralupy, a.s. a také členové místní organizace ČSOP. Projekt v letošním roce podpořilo města Kralupy nad Vltavou v rámci Grantového schématu.
Celou reportáž z akce Dne patronů naleznete zde.
Videoreportáž TV Kralupy z akce je možné shlédnout zde.

13.3.2014
Granty na podporu zájmových aktivit jsou rozděleny
V řádném termínu obdrželo Město Kralupy nad Vltavou 104 obálek. Rada města dne 11. 3. 2014 schválila rozdělení výše jednotlivých příspěvků. Částky nad 50.000,- Kč byly navrženy ke schválení zastupitelstvu města, které proběhne dne 19. 3. 2014, zároveň bude schvalováno navýšení rozdělované částky z přebytku hospodaření roku 2013. Úspěšní žadatelé budou obeznámeni s výsledky a vyzváni k podpisu smluv.

Potěšující skutečností je, že grant ve výši 49.980,- Kč obdželo také Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou a to právě na pokračování projektu "Kralupy - čisté město"!
Více zde.

21.10.2013
Další dvě místa ve městě v péči školáků
Další dva školní kolektivy, tentokrát ze ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou, vstoupily do projektu Ekologického centra Kralupy – čisté město. Jedná se o třídy IV.A s paní učitelkou Hrušovskou a kolektiv třídy VI.A pod vedením paní učitelky Krejčiříkové. Dispečerky ekocentra uspořádaly pro školáky naučně zábavné dopoledne, které bylo odměnou za jejich snahu se podílet na vylepšování životního prostředí ve městě. Den patronů projektu proběhl ve středu 16. října 2013 na školním hřišti ZŠ Třebízského.
Celou reportáž z akce Dne patronů naleznete zde

1.11.2012
Soutěž ECK ke 110. výročí města Kralupy nad Vltavou
Největší událostí letošního podzimu je v Kralupech nad Vltavou připomenutí si 110. výročí založení města. Nejstarší písemné zmínky o vsi Kralupy jsou snad již z konce 10. století. Dlouho ale trvalo než se z vesničky u Vltavy stalo v roce 1902 město.
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou (ECK) vyhlašuje u této slavnostní příležitosti soutěž, která je rozdělena do dvou oblastí; vědomostní pro ty, kteří mají raději testy a kvízy, a kreativní (výtvarná či literární) pro ty, kteří rádi něco tvoří. Účastnit se můžete jedné či obou oblastí a to jak sami nebo jako rodina, či kolektiv (školní, pracovní..).
Více o soutěži se dozvíte zde a o vítězích zde

24.10.2012
Patroni slavili a veselili se
Park v Lobečku u Dřeváku patřil v pondělí odpoledne šesťákům ze ZŠ Revoluční. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou zde uspořádalo Den patronů projektu Kralupy – čisté město jako poděkování škole v Revoluční ulici, která již v roce 2009 převzala patronát nad touto lokalitou. Cílem projektu „Kralupy – čisté město“ je především zvýšení všímavosti a zájmu obyvatel o životní prostředí ve městě a podchycení zájmu dětí a mládeže o místa, kde žijí.
Celou reportáž z akce Dne patronů naleznete zde

26.4.2011
ZŠ Praktická převzala patronát v projektu Kralupy - čisté město
Do projektu ekologického centra s názvem Kralupy – čisté město, který má podporu města Kralupy nad Vltavou, se zapojil další školní kolektiv, ZŠ Praktická. U příležitosti Dne Země byl škole dne 20.4.2011 slavnostně předán patronát nad parkem u řeky pod nemocnicí. Během zábavného dopoledne si děti mohly zasoutěžit s DDM, pobesedovat se strážníky městské policie a dozvědět se něco o fungování útulku pro psy Lesan.
Celou reportáž z akce Dne patronů naleznete zde

10.9.2010
ZŠ Praktická má zájem o patronát
Ekocentrum navštívila paní učitelka Seinerová ze ZŠ Praktické s návrhem na zapojení této školy do projektu Kralupy – čisté město. Samozřejmě rádi uvítáme každý kolektiv i jednotlivce, kteří se rozhodnou do projektu zapojit a přispět svou snahou ke zvelebení vzhledu i životního prostředí našeho města. ZŠ Praktická má zájem o patronát nad lokalitou poblíž budovy školy, kam vychovatelky chodí s dětmi ze družiny na procházky, ale za hezkého počasí tu mohou žáci školy trávit hodiny výtvarné výchovy, pracovních činností či přírodovědy apod. Jedná se o park pod nemocnicí podél Vltavy, sousedící s přístavištěm. Na společné schůzce v ekocentru bylo dohodnuto předání patronátu škole nad touto lokalitou formou zábavné akce pro děti, kterou uspořádáme ještě v říjnu nebo na jaře, podle časových možností školy.

25.8.2010
Nové obrázky černého místa Podháj

23.8.2010
Nové obrázky černého místa Rusavky

18.8.2010
Nové obrázky kralupských podchodů a společných prostor bytových domů

12.8.2010
Veltrusy: studenti s košťaty vyrazili do ulic

11.8.2010
Nové obrázky zeleného místa Nábřeží J. Holuba

20.7.2010
Nová záložka Stížnosti na stránkách našeho ekocentra.

16.7.2010
V záložce VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ byly přidány nové podstránky na téma Podchody a na téma Společné prostory (chodby, sklepy, výtahy) bytových domů.

12.7.2010
Přidány nové obrázky lokality Velvarská ulice, tzv. U Statue po posekání neudržované zeleně (viz aktualita z 28.6), dále přidány nové obrázky lokality Lesík u stadionu Čechie Kralupy poblíž dýhárny .

2.7.2010
Kralupy - čisté město na stránkách TOM3511 - Vltavský paprsek Kralupy nad Vltavou.

1.7.2010
Nové obrázky zeleného místa Park za nemocnicí a černého místa Na Hrádku.

28.6.2010
Aktualizace fotogalerie zeleného místa Masnerova stezka - pravý břeh Knovízského potoka.
Z podnětu místních obyvatel, nechal MěÚ Kralupy n. Vlt. - OŽP posekat neudržovanou zeleň v lokalitě Velvarská ulice, tzv. U Statue. Žadatelé se s problémem obrátili nejprve na ekocentrum, které podnět předalo pracovníkům MěÚ. Pozemky patří více vlastníkům, neposekaná tráva může činit problémy alergikům a kromě toho z neudržovaných pozemků létá do okolních zahrad nežádoucí plevel. Ve vysoké trávě trávě se mohou ukrývajtklíšťata, která se mohou přisát na lidi, popř. na psy.

22.6.2010
Aktualizace fotogalerie černého místa Tržiště.

4.6.2010
České dráhy uklidily na výzvu města pozemky v Podháji.

26.5.2010
Nová tisková zpráva - Odpad do kamen nepatří.

25.5.2010
Zdokumentována výsadba dubů v lokalitě Stezka na hřbitov.

21.5.2010
Fotoaktualizace zeleného místa Prostor kolem pomníku padlých v 1. a 2. světové válce u kralupského kostela .

14.5.2010
Fotoaktualizace: zelené místo Předzahrádka před domy čp. 1057-1059 na sídl. Hůrka a černá místa Stezka na hřbitov, Hrombaba a Železniční stanice Kralupy nad Vltavou-Předměstí.

5.5.2010
KČT nám zaslal letáček s názvem "Kousek přírody", který vydali v rámci své účasti v projektu Kralupy - čisté město. Letáček je ke stažení zde, a v tištěné podobě mimo jiné v našem ekocentru.

3.5.2010
Tisková zpráva a obrázky z akce Den patronů lokality projektu Kralupy - čisté město.

20.4.2010
Kralupské ekocentrum zve na akci při příležitosti Dne Země.

13.4.2010
Pozvánka na akci Den patronů lokality projektu „Kralupy – čisté město".

2.4.2010
Navštívili jsme "černá místa" Prostor v oblasti bývalé Jateční ulice a Prostor za stanicí Hasičů ČD.

1.4.2010
Na stránky našeho Ekologického centra Kralupy byla přidána nová rubrika - Letiště Vodochody

30.3.2010
Fotoaktualizace černého místa Na Hrádku za bytovými domy a zeleného místa Park na břehu Vltavy za nemocnicí.

23.3.2010
Ekologická komise rady města Kralup nad Vlt. pořádá dne 17.4.2010 od 9:00 u příležitosti "Dne Země" úklidovou brigádu na Hostibejku. Všichni jsou srdečně zváni.

18.3.2010
Fotoaktualizace černého místa Lesík u Dýhárny

17.3.2010
Při jarním čistění měst hrozí řidičům odtažení auta

10.3.2010
Blokové čištění místních komunikací v Kralupech nad Vltavou v roce 2010 proběhne v období do 29.3.2010 do 27.4.2010. Harmonogram si můžete prohlédnout a stáhnout zde

5.3.2010
Předjarní fotoaktualizace: Autobusová otočka u hřbitova , Rusavky, Prostor pod turistickou základnou Klubu českých turistů Kralupy n. Vlt. a Park U Parku

26.2.2010
Rušení nočního klidu v Kralupech n. Vlt. odzvonilo. Kralupská radnice omezí čas kulturních akcí vyhláškou.

23.2.2010
Zima nezadržitelně spěje ke svému konci a je tu poslední díl zimních obrázků míst, zařazených do našeho projektu. V něm vám přinášíme záběry zeleného místa Masnerova stezka - pravý břeh Knovízského potoka, a černého místa Zátiší.

5.2.2010
Vandalismus je jedním z nešvarů, kterým se věnujeme v našem projektu. Proč k němu dochází? Lze činy vandalů nějak odůvodnit? Odpovědi na tyto otázky se snaží najít PhDr. S. Dekoj v článku na www.help24.cz .

4.2.2010
Další zimní obrázky - černá místa: Lesík u Dýhárny a Velvarská ulice, tzv. U Statue.

3.2.2010
Na stránku zeleného místa Prostor pod turistickou základnou Klubu českých turistů Kralupy n. Vlt. doplněn odkaz na listinu o patronátu lokality.

28.1.2010
K čistotě města neodmyslitelně patří i zimní údržba komunikací a chodníků. Letošní zima dává zatím správcům pozemních komunikací pořádně zabrat. Informace o zimní údržbě komunikací a chodníků v Kralupech nad Vlt. si můžete přečíst na www stránkách Města Kralupy nad Vlt. zde a zde.

25.1.2010
Pokračování zimní minisérie snímků míst, zařazených do projektu. Tentokrát zelená místa: Prostor kolem pomníku padlých u kostela a Park za nemocnicí.

13.1.2010
Prohlédněte si zimní obrázky zelených míst: Nábřeží J. Holuba, Park u Dvořákova gymnázia a černého místa Lesík u zimního stadionu.

5.1.2010
Aktualizace fotogalerie: Železniční stanice Kralupy nad Vltavou-Předměstí , Přístupová cesta do sprašové rokle v Zeměchách (černá místa) a Rybníky u Zeměch (zelené místo).

Rok 2009


11.12.2009
Článek o brigádě, spojené s předáním patronátu v rámci projektu "Kralupy - čisté město", na stránkách Klubu českých turistů Kralupy nad Vltavou (rubrika Informace - Informace z r. 2009).


3.12.2009
Předvánoční AKCE – zajímavé dárky pro děti

2.12.2009
V sobotu dne 28.11.2009 členové KČT provedli vyčištění lokality "Prostor pod turistickou základnou KČT", a vysekání křovin a trávy, zároveň došlo k symbolickému předání patronátu nad touto lokalitou. Tisková zpráva zde, doplněna fota.

30.11.2009
Aktualizace fotogalerie: Velvarská ulice, tzv. U Statue (černé místo).

24.11.2009
Aktualizace fotogalerie: Lesík u zimního stadionu (černé místo) a Nábřeží J. Holuba (zelené místo).

10.11.2009
Vydali jsme tištěnou publikaci „Kralupy – čisté město“. Je určená především žákům základních škol, které bude napínavým způsobem seznamovat s jednotlivými tématy ochrany životního prostředí ve městě. Zájemci o publikaci nás mohou kontaktovat prostřednictvím emailu: ekoporadna@eckralupy.cz . Publikace se od 27.10.2009 postupně předávají kralupským školám, pro které jsou především určeny.

9.11.2009
Aktualizace fotogalerie: Železniční stanice Kralupy nad Vltavou-Předměstí (černé místo) a Předzahrádka před domy čp. 1057-1059 na sídl. Hůrka (zelené místo).

4.11.2009
Nová tisková zpráva: Zapojení škol do projektu Kralupy – čisté město.

3.11.2009
Aktualizace fotek černých míst Lesík u Dýhárny a Rusavky.

30.10.2009
Obrázky z akce "Zapojení škol do projektu Kralupy - čisté město", spojené s předáním patronátu nad lokalitou Park U Parku ZŠ Revoluční.

21.10.2009
Na stránky zařazena informace o sprejerství.

19.10.2009
Tisková zpráva: Kralupy – čisté město: první dva patronáty lokalit.

15.10.2009
V sekci "Zeleň" najdete informaci, které firmy zajišťují údržbu zeleně ve městě.

12.10.2009
Aktualizace fotek černého místa "Stezka na hřbitov".

7.10.2009
Zapojení škol do projektu Kralupy - čisté město. Pozvánka zde.

2.10.2009
Zdokumentovali jsme nové černé místo jen pár kroků od ekocentra.

30.9.2009
Aktualizace fotogalerie černého místa Zátiší

24.9.2009
Nový design homepage projektu Kralupy - čisté město.

11.9.2009
Ekologické centrum Kralupy se zapojí do akce Evropský den bez aut 2009:
Koná se v pátek 18.9.2009 od 8:00 do 12:00 v ul. Gen. Klapálka před ZŠ. Tisková zpráva zde.

11.9.2009
Letáčky kampaně Kralupy - čisté město jsou k dispozici:
V Ekologickém centru Kralupy, na nádraží ČD (u mezinárodní pokladny), v infocentru MěÚ, na Plaveckém bazénu, v Městské knihovně, v Městském muzeu, u vybraných lékařů.

11.9.2009
Doporučujeme k přečtení tiskovou zprávu:
Doba plastová - o plastech v našem životě i životním prostředí. Více článků z cyklu Chemie a životní prostředí je zde

2.9.2009
Nový patronát.
Zájem o zapojení do projektu projevil Klub českých turistů Kralupy n. Vlt. Mají zájem o patronát nad lesíkem mezi koupalištěm a Vltavou. O tento lesík se již několik let starají, zejména pravidelným úklidem. Vlastníkem pozemků je však soukromá osoba.

28.8.2009
Nový patronát.
ZŠ Revoluční projevila zájem o zapojení se do projektu "Kralupy - čisté město." Obdrželi jsme od ní tento dopis: Na základě průzkumu provedeného mezi dětmi a dle jejich zájmu, bychom si rádi vzali pod patronaci park "Dřevák" mezi ulicemi Ke Koupališti a U Parku a to od naší školy až k ulici Ivana Olbrachta. Děti si vybraly toto místo, jehož součástí je i dětské hřiště, vzhledem k tomu,že je v blízkosti školy a často ho navštěvují. Všimly si, že se zde velmi často nacházejí pohozené láhve, papíry, prázdné obaly od potravin i další odpadky. Část parku (v blízkosti naší školy před dětským hřištěm) se neseká a je zarostlá, dřeviny tam jsou neudržované a park bývá plný psích exkrementů. Děti by chtěly mít toto místo čisté nejen pro sebe, ale i pro malé děti, které chodí s rodiči na hřiště a také pro ostatní, kteří se chodí do parku projít a odpočinout si.
Tento projekt pomůže dětem si uvědomit, jak je důležité udržovat čistotu svého okolí a vytvořit si vztah k místu, kde žijí.

31.7.2009
Na stránky zařazeny ankety.
Aktualizovaná fotogalerie
prostoru kolem pomníku padlých u kostela .

1.7.2009
Popsáno a zařazeno další "zelené místo"
Nábřeží J. Holuba.

24.6.2009
Kralupy – čisté město. A jak je to s Vltavou?
Tisková zpráva. Najdete ji zde.

23.6.2009
V úterý 23. června 2009 od 14 hodin uskutečnili dispečeři Ekologického centra Kralupy besedu pro členy klubu důchodců. Beseda proběhla v penzionu Na Cukrovaru za účasti zhruba 50 seniorů. Při besedě jsme přítomné seznámili s činností ekocentra a představili projekt Kralupy – čisté město. Seniory zajímalo, která místa jsou již zmapovaná jako červená nebo zelená. Vyšlo najevo, že o jedno vzorové zelené místo se stará přítomná dáma z klubu seniorů, získala tedy naše poděkování a uznání. Dále se kralupští senioři ptali na možný postih za tvorbu černých skládek. Navrhovali také, abychom do projektu zahrnuli i problematiku sprejerství. Rozdali jsme seniorům vizitky s kontaktem na ECK a magnetky projektu. Beseda trvala přibližně 1 hodinu.

4.6.2009
Tisková zpráva k projektu Kralupy - čisté město
Najdete ji zde.

13.5.2009
Velká aktualizace stránek
Přidáno dalších 5 černých míst, další černá i zelená místa byla aktualizována, 45 nových obrázků. Nově přidaná místa:
Autobusová otočka u hřbitova
Hrombaba, panelová cesta k bývalé skládce
Prostor za stanicí Hasičů ČD
Bývalá Jateční ulice
Velvarská ulice, tzv. U Statue

27.3.2009
V měsíci dubnu proběhne několik exkurzí kralupských škol do ECK, spojených s přednáškou. Některé školy projevily zájem o patronaci některých "černých" či "zelených" míst, nejdále je jednání se ZŠ Revoluční Kralupy n. Vlt.

23.1.2009
Ozvala se nám obyvatelka ulice U Křížku v Mikovicích a nahlásila nám další červené místo.
U křížovatky ulic 28. října a Velvarské je neudržovaný plácek plný nepořádku a náletové zeleně, který hyzdí lokalitu a je ostudou pro město. Budeme zjišťovat, proč je toto místo zanedbané
a jaké jsou možnosti jeho zkulturnění.

21.1.2009
Tající sníh odhaluje nepěkná zákoutí plná poházených odpadků. O tom, že mnozí lidé nejsou nevšímaví ke svému okolí a jsou ochotni přiložit i ruku k dílu, svědčí další dva občané, kteří se přišli do ekocentra zeptat, zda nebudeme pořádat nějakou jarní úklidovou akci. Nechali nám ne sebe kontakt, takže je pozveme na brigádu, až budeme vědět přesný termín. Pokud se najdou další dobrovolníci, prosím, ohlaste se nám.

Rok 2008

14.11.2008
Dispečeři ECK na podzim navštívili dvě z "černých" míst. Bohužel se vrátili se stejně "černými" myšlenkami, ke zlepšení totiž nedošlo, ba právě naopak. Výsledky si můžete prohlédnout zde a zde.

10. 11. 2008
Propagační leták - skládačka k projektu "Kralupy - čisté město"

leták náhled leták náhled S nešvary týkajícími se komunální ochrany životního prostředí se potýká prakticky každé město a obec. Mnohdy je na vině nedostatečná osvěta, lhostejnost a nevšímavost. Projekt „Kralupy — čisté město“, který realizuje Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou, by měl poukázat jak na příklady dobré, tak špatné péče o životní prostředí v našem městě. Součástí projektu „Kralupy – čisté město“ je také vydání osvětových a propagačních materiálů. V současné době byl vydán propagační leták (skládačka) k projektu, ukázky z něj si můžete prohlédnout kliknutím na jejich náhledy. Školy, firmy i jednotlivci, které se přihlásí k projektu, je obdrží zdarma. K projektu se můžete přihlásit e-mailem na adresu: ekoporadna@eckralupy.cz, nebo osobně návštěvou v Ekologickém centru Kralupy nad Vltavou v 1. patře OD Máj v Kralupech nad Vltavou (otevřeno Po – Pá 8:00-18:00).
Celý článek
.

16.10.08
Čistota zlepšuje městům pověst - článek na www.enviweb.cz

23.9.08
První tisková zpráva při příležitosti zahájení projektu.

Logo projektu Zanedbaná veřejná prostranství, černé skládky, hluk a prach z dopravy, znečištěná řeka nebo potok, nedostatek kontejnerů na separovaný odpad, neposekaná tráva, psí výkaly. Chodíte kolem každý den. Někdy se nad tím pozastavíte, jindy vás to rozčílí, nakonec si možná zvyknete. Dobře udržované plochy zeleně - oázy klidu v rušném městě, nové lavičky a odpadkové koše, vyčištěné břehové porosty, cyklostezky, pěší zóny. Chodíte kolem každý den. Někdy se nad tím pozastavíte, jindy vás to potěší, nakonec si zvyknete. Ani jedno není samozřejmostí, na kterou bychom si měli zvykat. Naším dobrým zvykem by se mohla stát všímavost. Všímejme si těch dobrých příkladů a upozorňujme na ty špatné. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou se o to snaží prostřednictvím projektu KRALUPY - ČISTÉ MĚSTO.

Bezpochyby všichni bychom chtěli žít ve městě plném zeleně, laviček, pěších zón, cyklostezek, ve městě, kde je dostatek dobře udržovaných stanovišť kontejnerů na separovaný odpad, trávníků, na které by se člověk mohl bez obav posadit a relaxovat. Avšak i když máme to štěstí, že v takovém městě žijeme, téměř vždy můžeme narazit na nějakou tu černou skládku, na nepořádek kolem kontejnerů, neudržované pozemky apod. S nešvary týkajícími se komunální ochrany životního prostředí se potýká prakticky každé město a obec. Mnohdy je na vině nedostatečná osvěta, lhostejnost a nevšímavost. Podstatné je všímat si nejen negativních věcí, ale i pozitivních příkladů. Zkuste se kolem sebe rozhlédnout, možná taková místa nevědomky míjíte a přitom mají svoji hodnotu.

Projekt „Kralupy — čisté město“, který realizuje Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou by měl poukázat jak na příklady dobré, tak špatné péče o životní prostředí v našem městě. Díky dotaci od města byly během prázdnin spuštěny internetové stránky projektu. Na nich je možné najít „zelená“ a „černá“ místa s podrobným popisem stavu, návrhem opatření, fotodokumentací a mapovými výstupy z aplikace Google maps. Cílem projektu je poukázat i na ta místa a problémy, o kterých se moc neví. Prozatím je zařazeno a zmapováno 10 černých a 6 zelených míst. Z těch problematických to je např. Podhájí, lesíku u dýhárny nebo stezka ke hřbitovu. Naopak z těch zelených je možné jmenovat Masnerovou stezku, park za nemocnicí, ale třeba také předzahrádky u panelových domů č.p. 1057 – 1059 na sídlišti Hůrka. Kromě zaměření na konkrétní lokality je projekt zaměřen i na jednotlivé tématické oblasti. Zvláštní pozornost bude věnována černým skládkám na území města, ale také třídění odpadů, zeleni, údržbě veřejných prostranství, informacím o přírodních zajímavostech.

Projekt je založen na vzájemné spolupráci mezi veřejností, školami, podniky a veřejnou správou. „Naším cílem je zvýšit zájem a všímavost lidí a tímto způsobem odradit ty, kteří nemají respekt k přírodě, od mnohdy nelegálního jednání. Současně chceme především v dětech vzbudit zájem o prostředí, ve kterém žijí, o místa která možná bez povšimnutí míjejí při cestě do školy.“ uvedla Soňa Hykyšová, vedoucí ekologického centra. Právě zapojení škol hraje v projektu významnou roli. Nad každou z lokalit je možné vzít si jakýsi patronát. Podmínkou patronátu lokality není její úklid a fyzická péče o ní, i když aktivitě v tomto směru se meze nekladou. Smyslem je však především osvěta, pozornost věnovaná problematickým lokalitám a problematickému přístupu lidí k životnímu prostředí. „Připravujeme na příští rok rovněž metodické materiály zaměřené na začlenění patronátu lokality do výuky jednotlivých učebních předmětů. Jedná se o praktickou formu environmentální výchovy, navíc s využitím reálného městského prostředí. Domnívám se, že právě zaměření na lokální témata, konkrétní problémy, se kterými se město potýká, může posloužit jako základ pro chápání těch globálnějších problémů nejen v ochraně životního prostředí.“ dodala Hykyšová. Projekt byl toto pondělí představen ředitelkám mateřských a základních škol na jejich jednání se starostou města. I když je patronát určen především školám, může tuto formu zapojení se do projektu zvolit i firma, jednotlivec nebo rodina. V projektu se počítá rovněž se zveřejňováním dobrých příkladů péče o životní prostředí ze strany místních podnikatelských subjektů.

Máte-li tip na nějaké místo, které by si z vašeho pohledu zasloužilo pozornost nebo chcete-li se sami na některou z lokalit zaměřit, obraťte se na bezplatnou linku ekocentra 800 100 584. Tu můžete využít i v případě, že Vás projekt zaujal a rádi byste podpořili jeho realizaci v plné šíři například formou sponzoringu či reklamy. Více informací o projektu Kralupy – čisté město najdete na internetových stránkách http://cistemesto.eckralupy.cz.

Autorka článku: Ing. Soňa Hykyšová, vedoucí ekologického centra

22.9.08
Projekt jsme představili ředitelkám kralupských mateřských, základních a středních škol na jednání se starostou města Petrem Holečkem.

29.7.08
Oslovujeme významné podnikatelské subjekty v Kralupech nad Vltavou, které by mohl projekt svým tématickým a regionálním zaměřením oslovit.