Černá místa - Pozemek u křižovatky ulic Chelčického a Gen. Klapálka

Zvětšit mapu

LOKALIZACE
Část pozemku, resp. jedna z parcel, tvořících pozemek u křižovatky ul. Gen. Klapálka a Chelčického, sousedící se zahradou mateřské školy, o výměře přibližně 150m2.

SPECIFIKACE PROBLÉMU
Neudržovaná zeleň. Firmy, provádějící údržbu zeleně, předmětnou část pozemku neudržují, protože není v majetku města.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Ve vegetační době většinu soukromého pozemku pokrývá až 1 m vysoký bylinný porost, který ostře kontrastuje s udržovanými okolními pozemky a zahradou MŠ. Neudržovaná pracela je viditelná ze všech stran, z projíždějících automobilů i autobusů MHD i z oken sousedních panelových domů. Černé skládky se na pozemku prozatím nenacházejí. Ne severním okraji pozemku, poblíž Zákolanského potoka, rostou náletové dřeviny s převahou jasanu. Zde se také nachází devastovaná stavba bývalé trafostanice, ze které již zůstaly pouze obvodové zdi. Má půdorysné rozměry zhruba 4 x 5 m, výšku kolem 3 m, a je postavena z vápenopískových cihel.

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Trávní porost, ruderální vegetace (kopřiva), náletové křoviny, drobní živočichové. Na severní straně s pozemkem sousedí koryto Zákolanského potoka, oddělené cca 2 m vysokou kamennou nábřežní zdí.

HISTORIE
Parcelu koupila v první polovině 90. let od města místní podnikatelka, která zde zamýšlela postavit malou prodejnu. V rámci výstavby měla být mimo jiné odstraněna stavba bývalé trafostanice. Tento záměr nebyl realizován, od té doby pozemek není nijak využíván ani udržován a v jeho držení se vystřídalo několik majitelů. V minulosti město občas objednalo a uhradilo posekání trávy na celé ploše.

VLASTNÍK POZEMKU
Fyzické osoby.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
V ČR se nakládání s odpady řídí zákonem č. 185/2001 Sb. a místními vyhláškami. Nelegální skládka odpadu je pro životní prostředí časovanou bombou. Mohou z ní unikat toxické látky do vody, půdy i do ovzduší, což je hrozba nejen pro lokální ekosystém, ale také pro místní obyvatele. Podle charakteru odpadu vzniká další nebezpečí související s možností požáru nebo šíření hlodavců, kteří přenášejí různá infekční onemocnění. Více informací o černých skládkách najdete zde.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Projednat s vlastníky pozemku zajištění pravidelné údržby pozemku nebo jeho zpětný převod do majetku města.
Stavební úřad MěÚ Kralupy nad Vltavou – prověřit možnost nařízení odstranění stavby býv. trafostanice.
Umístění výstražné cedule s nápisem: „Zákaz skládky. Toto místo je součástí monitoringu projektu Kralupy – čisté město. Pokud jste viděli jak se zde anebo kdekoli jinde někdo zbavuje nelegálně odpadu, zapište si jeho SPZ, v ideálním případě jej vyfotografujte (avšak dbejte na svoji bezpečnost) a kontaktujte Policii ČR nebo Městskou policii. Dejte vědět také nám na bezplatné lince 800 100 584. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou.
Izolovaná likvidace černých skládek bez preventivních opatření je pouze sisyfovskou prací. Proto se v našem projektu zaměřujeme velkou měrou na osvětu, prevenci a monitoring negativních jevů. Více o preventivních opatřeních proti šíření černých skládek najdete zde.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde. Chcete se této lokality "ujmout"? Napište nám.

FOTOGALERIE

zpět na přehled černých míst