Prostor za stanicí Hasičů ČD

Kralupy - prostor za stanicí Hasičů ČD na větší mapě

LOKALIZACE
Na jižním okraji města na levém břehu Vltavy, v podstatě se jedná o několikahektarovou plochu mezi stanicí Hasičů ČD a pražským zhlavím železniční stanice.

SPECIFIKACE PROBLÉMU
Neudržovaná zeleň, nepořádek, devastované stavby.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Nevyužívané, částečně devastované stavby, téměř nevyužívané kolejiště a manipulační plochy, ostrůvky neudržované zeleně (stromy, náletové keře, ruderální porosty), všudypřítomný nepořádek.

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Neudržované listnaté stromy, keře, zpěvné ptactvo, drobní hlodavci, hmyz.

HISTORIE
Původně se zde necházelo několik továren, které byly vesměs zničeny za druhé světové války. Poté prostor převzala dráha, která zde vybudovala hasičskou stanici a objekt Elektroúseku. Ty jsou zde dodnes. Zbylý prostor zabírá stanice kusových zásilek (sklad kusového zboží, které bylo překládáno do nákladních automobilů) a k ní příslušející kolejiště, komunikace a manipulační plochy, které jsou nyní bez využití. Mezi nimi jsou ostrůvky neudržované zeleně (křoviny).

VLASTNÍK POZEMKU
Pro nepřesnost, resp. neaktuálnost katastrálních map pro tuto lokalitu nelze vlastníka s jistotou určit, ale zdá se že jím budou České dráhy a.a a stát.

MOŽNÝ PŮVODCE SKLÁDKY
Lidé, kteří místo znají a vědí, kde se lze nepozorovaně zbavit nepotřebných věcí. K tomu nemalou měrou přispívá také odlehlost a dlouhodobé nevyužívání a neudržování celé oblasti.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
V ČR se nakládání s odpady řídí zákonem č. 185/2001 Sb. a místními vyhláškami. Nelegální skládka odpadu je pro životní prostředí časovanou bombou. Mohou z ní unikat toxické látky do vody, půdy i do ovzduší, což je hrozba nejen pro lokální ekosystém, ale také pro místní obyvatele. Podle charakteru odpadu vzniká další nebezpečí související s možností požáru nebo šíření hlodavců, kteří přenášejí různá infekční onemocnění. Více informací o černých skládkách najdete zde.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Jedná se o přímo "modelové" místo, které slouží jako černá skládka - málo navstěvované, ale dobře přístupné místo, navíc blízko města. Sice je možné zde uklidit, ale patrně by zde v krátké době bylo znova smetiště. Za jediné schůdné řešení považujeme nějaké "smysluplné" využití celé zdejší oblasti.
Pozemky jsou výhledově určeny k jinému využití. Podle územního plánu města by zde měl procházet sjezd z plánovaného silničního obchvatu Kralup nad Vltavou do centra města. Podle původního předpokladu měl být obchvat realizován v r. 2010-2011, ovšem skutečný termín zatím není znám (investorem obchvatu je kraj).
Umístění výstražné cedule s nápisem: „Zákaz skládky. Toto místo je součástí monitoringu projektu Kralupy – čisté město. Pokud jste viděli jak se zde anebo kdekoli jinde někdo zbavuje nelegálně odpadu, zapište si jeho SPZ, v ideálním případě jej vyfotografujte (avšak dbejte na svoji bezpečnost) a kontaktujte Policii ČR nebo Městskou policii. Dejte vědět také nám na bezplatné lince 800 100 584. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou.
Další možnosti nám můžete navrhnout (rubrika Napište nám).
Izolovaná likvidace černých skládek bez preventivních opatření je pouze sisyfovskou prací. Proto se v našem projektu zaměřujeme velkou měrou na osvětu, prevenci a monitoring negativních jevů. Více o preventivních opatřeních proti šíření černých skládek najdete zde.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde. Chcete se této lokality "ujmout"? Napište nám.

FOTOGALERIE


zpět na přehled černých míst