Prostor v oblasti bývalé Jateční ulice

Kralupy - bývalá Jateční ulice na větší mapě

LOKALIZACE
Velké území jižně od Libušiny ulice, v prostoru mezi bývalými jatky a bývalou vlečkou k nádraží, která vedla za domy v Žižkově a Havlíčkově ulici.

SPECIFIKACE PROBLÉMU
Nepořádek, neudržovaná zeleň, černé skládky.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Velká neudržovaná a nevyužitá plocha, porostlá rumištními rostlinami se značným podílem křídlatky. Území, i když je jen pár minut od středu města, leží za jeho obydlenou částí. Dál jsou jen částečně využívané bývalé tovární areály a proto není místo příliš navštěvované.

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Náletové dřeviny, plevelná vegetace, rozsáhlé porosty křídlatky. Ze živočichů zpěvné ptactvo, drobní hlodavci, hmyz.

HISTORIE
Po ukončení provozu jatek a vlečky cca v 70. - 80. letech zůstala celá rozsáhlá oblast bez využití, což mělo za následek postupnou devastaci budov (jatky byly zbourány r. 2006). Postupně vše zarostlo neudržovaným bylinným a keřovým porostem a objevily se i černé skládky a všeobecný nepořádek. Technické služby na přístupové komunikace umístily zábradlí k zamezení dalšího navážení nepořádku.

VLASTNÍK POZEMKU
Pozemky patří více vlastníkům - Českým drahám, městu, soukromé obchodní společnosti.

MOŽNÝ PŮVODCE SKLÁDKY
Původce nelze zjistit, současný stav vznikl postupně, v průběhu řady let sem zřejmě neukáznění občané a možná i podnikatelé ukládali odpad.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
V ČR se nakládání s odpady řídí zákonem č. 185/2001 Sb. a místními vyhláškami. Nelegální skládka odpadu je pro životní prostředí časovanou bombou. Mohou z ní unikat toxické látky do vody, půdy i do ovzduší, což je hrozba nejen pro lokální ekosystém, ale také pro místní obyvatele. Podle charakteru odpadu vzniká další nebezpečí související s možností požáru nebo šíření hlodavců, kteří přenášejí různá infekční onemocnění. Více informací o černých skládkách najdete zde.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Podle územního plánu města by tudy v budoucnosti měl vést přivaděč z chystaného silničního obchvatu do centra města, a další část této lokality by měla sloužit pro dopravní infrastrukturu (záchytné parkoviště a stanoviště autobusů). Realizací tohoto záměru by se problém vyřešil, ovšem v současné době to není "na pořadu dne". Je možné i to, že dojde ke změně územního plánu, což by znamenalo že území bude nakonec využito jinak. Než k tomu dojde, zřejmě není v ničích silách se o tak rozsáhlé území starat.
Vaše případné další návrhy nám můžete napsat (rubrika Napište nám).
Umístění výstražné cedule s nápisem: „Zákaz skládky. Toto místo je součástí monitoringu projektu Kralupy – čisté město. Pokud jste viděli jak se zde anebo kdekoli jinde někdo zbavuje nelegálně odpadu, zapište si jeho SPZ, v ideálním případě jej vyfotografujte (avšak dbejte na svoji bezpečnost) a kontaktujte Policii ČR nebo Městskou policii. Dejte vědět také nám na bezplatné lince 800 100 584. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou.
Technické služby města sem daly tabuli s nápisem "Zákaz skládky" a přehradily zábradlím nejpoužívanější vjezd z Libušiny ul., ale prostor je tak velký, že se sem dá bez problémů dostat odjinud.
Izolovaná likvidace černých skládek bez preventivních opatření je pouze sisyfovskou prací. Proto se v našem projektu zaměřujeme velkou měrou na osvětu, prevenci a monitoring negativních jevů. Více o preventivních opatřeních proti šíření černých skládek najdete zde.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde. Chcete se této lokality "ujmout"? Napište nám.

FOTOGALERIE


zpět na přehled černých míst