Černá místa - Podháj

Zvětšit mapu

LOKALIZACE
Na okraji městské čtvrti Podháj, kolem polorozpadlého objektu bývalé ubytovny ČD. Je to vlastně velká neudržovaná a téměř nevyužívaná plocha, vymezená ulicemi: Poděbradova, Bořivojova a Na Horkách. Je to poměrně odlehlá, málo navštěvovaná lokalita, ale je blízko středu města.

SPECIFIKACE PROBLÉMU
Neudržovaná stavba, zanedbaná zeleň, černé skládky.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Pozemek je v majetku Českých drah. Z několika budov, které jsou na něm umístěny, se využívá pouze nedávno opravená několikapodlažní nocležna a sousední přízemní sklad. Ostatní budovy chátrají, jejich okolí je zarostlé neudržovanou zelení. Kolem se tvoří černé skladky.

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Náletové dřeviny (například akát, jasan, bez černý, javor, zplanělé ovocné stromy), plané rostliny, drobní živočichové. V blízkosti se nachází listnatý les, který by se v budoucnosti mohl stát zázemím pro rekreaci obyvatel této části města.

HISTORIE
Jedná se o dlouhodobý problém, černá skládka se zde objevuje už několik let , zeleň ani pozemek se neudržuje vůbec. V souvislosti s probíhající revitalizací kralupského nádraží bude zřejmě pozemek výhledově využit jinak (předpokládáme cca do 5 let).

VLASTNÍK POZEMKU
Podle evidence Katastru nemovitostí jsou vlastníkem pozemku České dráhy, a.s. Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha – Nové Město 11015.

MOŽNÝ PŮVODCE SKLÁDKY
Odpadky tu zřejmě odhazují neukáznění občané.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
V ČR se nakládání s odpady řídí zákonem č. 185/2001 Sb. a místními vyhláškami. Nelegální skládka odpadu je pro životní prostředí časovanou bombou. Mohou z ní unikat toxické látky do vody, půdy i do ovzduší, což je hrozba nejen pro lokální ekosystém, ale také pro místní obyvatele. Podle charakteru odpadu vzniká další nebezpečí související s možností požáru nebo šíření hlodavců, kteří přenášejí různá infekční onemocnění. Více informací o černých skládkách najdete zde.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Projednat s vlastníkem pozemku – ČD a.s. možnost jeho vyčištění a zajištění pravidelné údržby.
Umístění výstražné cedule s nápisem: „Zákaz skládky. Toto místo je součástí monitoringu projektu Kralupy – čisté město. Pokud jste viděli jak se zde anebo kdekoli jinde někdo zbavuje nelegálně odpadu, zapište si jeho SPZ, v ideálním případě jej vyfotografujte (avšak dbejte na svoji bezpečnost) a kontaktujte Policii ČR nebo Městskou policii. Dejte vědět také nám na bezplatné lince 800 100 584. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou.
Izolovaná likvidace černých skládek bez preventivních opatření je pouze sisyfovskou prací. Proto se v našem projektu zaměřujeme velkou měrou na osvětu, prevenci a monitoring negativních jevů. Více o preventivních opatřeních proti šíření černých skládek najdete zde.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde. Chcete se této lokality "ujmout"? Napište nám.

FOTOGALERIE

zpět na přehled černých míst