Černá místa - Přístupová cesta do sprašové rokle v Zeměchách

Zvětšit mapu

LOKALIZACE
V místní části Zeměchy na křižovatce ulic V rokli a Josefa Janury.

SPECIFIKACE PROBLÉMU
Neudržovaná zeleň a poházené odpadky.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Přístupovou cestu k přírodní památce Sprašová rokle u Zeměch tvoří jakýsi úvoz, hluboký několik metrů a dlouhý asi 70 m. Ve vegetační době je hustě zarostlý křovinami a připomíná místy spíš amazonskou džungli, než blízké okolí chráněného území ve středních Čechách. Tento úvoz vlastně zároveň odvodňuje rokli, takže je zde po celý rok velmi vlhko. Místy jsou zde poházené odpadky (komunální odpad).

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Ovocné stromy (švestky, jasany), keře (čený bez), ruderální bylinná vegetace, drobní živočichové. Sprašová rokle u Zeměch je přírodní památkou.

HISTORIE
Toto místo není jíž delší dobu udržované a připomíná spíš rumiště. Město nechává pravidelně sekat trávu přímo v prostoru sprašové rokle, ale přístupovou cestu, která je na soukromém pozemku, již ne. Zhruba před rokem ke vstupu do rokle umístil krajský úřad informační tabuli.

VLASTNÍK POZEMKU
Podle evidence Katastru nemovitostí patří v zájmové lokalitě pozemky částečně fyzickým osobám a částečně Městu Kralupy nad Vltavou.

MOŽNÝ PŮVODCE SKLÁDKY
Různé fyzické osoby, pravděpodobně z řad okolních obyvatel.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
V ČR se nakládání s odpady řídí zákonem č. 185/2001 Sb. a místními vyhláškami. Nelegální skládka odpadu je pro životní prostředí časovanou bombou. Mohou z ní unikat toxické látky do vody, půdy i do ovzduší, což je hrozba nejen pro lokální ekosystém, ale také pro místní obyvatele. Podle charakteru odpadu vzniká další nebezpečí související s možností požáru nebo šíření hlodavců, kteří přenášejí různá infekční onemocnění. Více informací o černých skládkách najdete zde.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Vyvolat jednání s vlastníky pozemků ohledně možnosti údržby zeleně lokality.
Umístění výstražné cedule s nápisem: „Zákaz skládky. Toto místo je součástí monitoringu projektu Kralupy – čisté město. Pokud jste viděli jak se zde anebo kdekoli jinde někdo zbavuje nelegálně odpadu, zapište si jeho SPZ, v ideálním případě jej vyfotografujte (avšak dbejte na svoji bezpečnost) a kontaktujte Policii ČR nebo Městskou policii. Dejte vědět také nám na bezplatné lince 800 100 584. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou.
Izolovaná likvidace černých skládek bez preventivních opatření je pouze sisyfovskou prací. Proto se v našem projektu zaměřujeme velkou měrou na osvětu, prevenci a monitoring negativních jevů. Více o preventivních opatřeních proti šíření černých skládek najdete zde.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde. Chcete se této lokality "ujmout"? Napište nám.

FOTOGALERIE

zpět na přehled černých míst