Lesík u zimního stadionu

Zvětšit mapu

LOKALIZACE
Pruh lesíka široký cca 20 m, táhnoucí se podél zimního stadionu od silnice II/101 až k Cestě brigádníků a dál směrem k ulici Jiřího Wolkera. Z druhé strany přiléhají k lesíku parkoviště supermarketů (Lidl, Tesco).

SPECIFIKACE PROBLÉMU
Špatně udržované místo, poházené odpadky.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V lesíku jsou často poházené odpadky: obaly od sušenek, pet lahve, krabičky od cigaret apod. Občas sem zavane odpadky vítr z parkovišť supermarketů, které s lesíkem sousedí, jedná se hlavně o igelitové sáčky a tašky, letáky nebo papírové útržky. Nejvíce odpadků se však hromadí na okraji lesíka. Bývají to většinou použité oděvy a obuv ze sběrného kontejneru, který stojí na parkovišti a slouží ke shromažďování použitého šatstva.
Pracovníci technických služeb města lesík pravidelně uklízí, takže situace se zlepšila. Nicméně po čase se tu opět odpadky hromadí.

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Lokalita přímo neleží v žádném ÚSES. V lesíku rostou borovice, duby, buky, lípy, na okraji křoviny. Vyskytují se tam zajíci, veverky, ve větvích hnízdí ptáci.

HISTORIE
Dříve byl lesík poměrně dost zarostlý křovím, odpadky v něm vždy byly, ale v menší míře, především podél pěšiny. Po vysekání náletových křovin se lesík prosvětlil, procházka tudy je příjemnější, ale po otevření supermarketů nastal problém s velkým znečištěním igelitovými sáčky, taškami, papírovými útržky, letáky apod.

VLASTNÍK POZEMKU
Podle evidence Katastru nemovitostí se jedná o pozemek Města Kralupy nad Vltavou.

MOŽNÝ PŮVODCE ODPADU
V lese odhazují odpadky někteří procházející. Oděvy v lesíku pohazují zřejmě bezdomovci a sociálně slabší občané, kteří si z kontejneru vybírají oděvy a pohazují je v okolí.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
V ČR se nakládání s odpady řídí zákonem č. 185/2001 Sb. a místními vyhláškami. Nelegální skládka odpadu je pro životní prostředí časovanou bombou. Mohou z ní unikat toxické látky do vody, půdy i do ovzduší, což je hrozba nejen pro lokální ekosystém, ale také pro místní obyvatele. Podle charakteru odpadu vzniká další nebezpečí související s možností požáru nebo šíření hlodavců, kteří přenášejí různá infekční onemocnění. Více informací o černých skládkách najdete zde.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Projednat problém se zástupci spol. Tesco, zda by nebylo v jejich silách zajistit občasný úklid lesíka. Valná část odpadků pochází od jejich zákazníků.
Umístění výstražné cedule s nápisem: „Zákaz skládky. Toto místo je součástí monitoringu projektu Kralupy – čisté město. Pokud jste viděli jak se zde anebo kdekoli jinde někdo zbavuje nelegálně odpadu, zapište si jeho SPZ, v ideálním případě jej vyfotografujte (avšak dbejte na svoji bezpečnost) a kontaktujte Policii ČR nebo Městskou policii. Dejte vědět také nám na bezplatné lince 800 100 584. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou".
Izolovaná likvidace černých skládek bez preventivních opatření je pouze sisyfovskou prací. Proto se v našem projektu zaměřujeme velkou měrou na osvětu, prevenci a monitoring negativních jevů. Více o preventivních opatřeních proti šíření černých skládek najdete zde.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde. Chcete se této lokality "ujmout"? Napište nám.

FOTOGALERIE

zpět na přehled černých míst