Černá místa - Skládka za Strachovem

LOKALIZACE
Skládka se nachází v katasrtu obce Veltrusy těsně za hranicí pozemků patřících do katastru města Kralupy n/Vlt. Skládka se nachází poblíž silnice č. 101 vedoucí do Kralup kolem ACHV a z druhé strany se přibližuje svou patou až k ČOV.

SPECIFIKACE PROBLÉMU
Jedná se o skládku odpadu, jejíž právní stav je velmi komplikovaný. Skládka v posledních letech narostla do obřích rozměrů a i přes protesty se sem odpad stále naváží. Navíc je skládka na záplavovém území.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Skládka již nyní překročila svou povolenou výšku. Skládka je v okolní krajině, poblíž řeky, velmi nevzhledná a je s ní spojena zvýšená doprava i prašnost.
Podrobný popis problému je k dipozici na webu Kralupského Zpravodaje

VLASTNÍK POZEMKU
GES-T, společnost s ručením omezeným

NÁVRH ŘEŠENÍ
Majitel má zájem skládku rekultivovat na sportovní areál, ale zatím nemá potřební povolení.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde. Chcete se této lokality "ujmout"? Napište nám.

FOTOGALERIE

zpět na přehled černých míst