Velvarská ulice, tzv. U Statue

Kralupy, Velvarská ul. - U Statue na větší mapě

LOKALIZACE
Plocha zhruba trojúhelníkového tvaru, jehož dvě strany tvoří ulice 28. října a Velvarská, a třetí, severní strana je ohraničena domy a zahradami.

SPECIFIKACE PROBLÉMU
Nepořádek, neudržovaná zeleň.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Velká nevyužitá plocha, jen zčásti udržovaná. Je porostlá náletovými keři, částečně travním porostem a částečně rumištními rostlinami. Podél Velvarské ulice bývají odstaveny nákladní automobily, jelikož povrch není zpevněný, hrozí možnost úniku ropných látek do půdy.

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Náletové dřeviny, plevelná vegetace, mnoho živočichů - zpěvné ptactvo, drobní hlodavci, hmyz.

HISTORIE
Uprostřed křižovatky stával od 18. století mariánský sloup, zvaný lidově "Statue". Těmito sloupy si věřící vyprošovali ochranu před morovými epiemiemi. Byl odstraněn v 80. letech 20. stol, v současné době se restauruje a plánuje se jeho znovupostavení, ale ne již na původním místě v křižovatce, ale mimo ní, zhruba o 20 m dál. Přilehlá plocha se již (kromě odstavování nákladních aut) delší dobu nevyužívá. V její západní části se při silnici nacházel kiosek, který od svého uzavření chátral, ale nedávno byly jeho pozůstatky odstraněny.

VLASTNÍK POZEMKU
Pozemky patří více vlastníkům - část je města a část patří fyzické osobě.

MOŽNÝ PŮVODCE SKLÁDKY
Současný stav vznikl postupným vývojem.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
V ČR se nakládání s odpady řídí zákonem č. 185/2001 Sb. a místními vyhláškami. Nelegální skládka odpadu je pro životní prostředí časovanou bombou. Mohou z ní unikat toxické látky do vody, půdy i do ovzduší, což je hrozba nejen pro lokální ekosystém, ale také pro místní obyvatele. Podle charakteru odpadu vzniká další nebezpečí související s možností požáru nebo šíření hlodavců, kteří přenášejí různá infekční onemocnění. Více informací o černých skládkách najdete zde.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Část bezprostředně přiléhající ke křižovatce bude "zkulturněna" při plánovaném znovupostavení mariánského sloupu "statue"".
Vaše případné další návrhy nám můžete napsat (rubrika Napište nám).
Umístění výstražné cedule s nápisem: „Zákaz skládky. Toto místo je součástí monitoringu projektu Kralupy – čisté město. Pokud jste viděli jak se zde anebo kdekoli jinde někdo zbavuje nelegálně odpadu, zapište si jeho SPZ, v ideálním případě jej vyfotografujte (avšak dbejte na svoji bezpečnost) a kontaktujte Policii ČR nebo Městskou policii. Dejte vědět také nám na bezplatné lince 800 100 584. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou.
Izolovaná likvidace černých skládek bez preventivních opatření je pouze sisyfovskou prací. Proto se v našem projektu zaměřujeme velkou měrou na osvětu, prevenci a monitoring negativních jevů. Více o preventivních opatřeních proti šíření černých skládek najdete zde.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde. Chcete se této lokality "ujmout"? Napište nám.

FOTOGALERIE
zpět na přehled černých míst