Černá místa - Zátiší

Zvětšit mapu

LOKALIZACE
Pruh pozemku, který se táhne od železničního přejezdu v Podháji podél trati celým sídlištěm Zátiší.

SPECIFIKACE PROBLÉMU
Neudržovaná zeleň a černá skládka. Technické služby pozemek neudržují, není v majetku města, ale Českých drah.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Největší nepořádek je v prostoru za řadou garáží. Je zde poházen hlavně komunální odpad (plasty, PET lahve, apod.)

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Plané rostliny, náletové křoviny, drobní živočichové. Lokalita se nenachází v blízkosti žádného ÚSES.

HISTORIE
Uvedené místo bylo odedávna rumištěm. Postupnou výstavbou řadových garáží se nepořádek omezil pouze na pozemky v bezprostřední blízkosti drážního tělesa. Neudržovaný pozemek není dobrou vizitkou při příjezdu vlakem do města.

VLASTNÍK POZEMKU
České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha – Nové Město, 110 15.

MOŽNÝ PŮVODCE SKLÁDKY
Majitelé garáží, mládež, která se zde občas schází, neukáznění občané.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
V ČR se nakládání s odpady řídí zákonem č. 185/2001 Sb. a místními vyhláškami. Nelegální skládka odpadu je pro životní prostředí časovanou bombou. Mohou z ní unikat toxické látky do vody, půdy i do ovzduší, což je hrozba nejen pro lokální ekosystém, ale také pro místní obyvatele. Podle charakteru odpadu vzniká další nebezpečí související s možností požáru nebo šíření hlodavců, kteří přenášejí různá infekční onemocnění. Více informací o černých skládkách najdete zde.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Projednat s odpovědnými osobami Českých drah úklid a pravidelnou údržbu pozemku.
Umístění výstražné cedule s nápisem: „Zákaz skládky. Toto místo je součástí monitoringu projektu Kralupy – čisté město. Pokud jste viděli jak se zde anebo kdekoli jinde někdo zbavuje nelegálně odpadu, zapište si jeho SPZ, v ideálním případě jej vyfotografujte (avšak dbejte na svoji bezpečnost) a kontaktujte Policii ČR nebo Městskou policii. Dejte vědět také nám na bezplatné lince 800 100 584. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou.
Izolovaná likvidace černých skládek bez preventivních opatření je pouze sisyfovskou prací. Proto se v našem projektu zaměřujeme velkou měrou na osvětu, prevenci a monitoring negativních jevů. Více o preventivních opatřeních proti šíření černých skládek najdete zde.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde. Chcete se této lokality "ujmout"? Napište nám.

FOTOGALERIE


zpět na přehled černých míst