Doprovodné materiály projektu

Součástí projektu je vydání osvětových a propagačních materiálů, které budou šířeny veřejnosti. Spektrum výstupů je však odvislé od množství finančních prostředků, které na tento projekt získáme. Pokud byste chtěli podpořit např. vydání letáků, brožurek apod., v sekci sponzoring najdete více informací.

Brožury
Brožura mapující projekt Kralupy - čisté město od roku 2008 do roku 2014. Dozvíte se, kdo jsou patroni projektu, co všechno se povedlo a kam projekt směřuje. Vydání publikace podpořilo Město Kralupy nad Vltavou.
Ke stažení ve formátu PDF.


V roce 2009 jsme vydali tištěnou publikaci „KRALUPY – ČIST0 MĚSTO příručka pro agenty“. Je určená především žákům základních škol, které bude napínavým způsobem seznamovat s jednotlivými tématy ochrany životního prostředí ve městě. Publikace byly předány kralupským školám, pro které jsou především určeny. Vydání publikace podpořilo Město Kralupy nad Vltavou.


Letáky
Kralupy - čisté město - ke stažení ve formátu PDF

Magnetky na lednici magnetka Kralupy - čisté město
Magnetky upozorňují na adresu webových stránek a bezplatnou telefonní linku ekocentra, kde mohou lidé nahlásit jak výskyt černé skládky, tak položit dotaz. Magnetky jsou určeny pro zájemce o patronát některé lokality v rámci našeho projektu.


Informační tabule
Místa pod patronací v rámci našeho projektu označujeme tabulemi s textem, upozorňujícím na patronát lokality, a výzvou: "Nebuďte lhostejní k místům, která vás obklopují a kolem kterých chodíte každý den. Dovolte všímavosti, aby se stala vaším dobrým zvykem a samozřejmostí. Všímejte si dobrých příkladů a upozorňujte na ty špatné.Přidejte se k nám. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou". Na tabuli je ještě uvedena adresa webových stránek projektu a bezplatná telefonní linka ekocentra.