O projektu

Město plné zeleně, laviček, dětských hřišť, stezek pro pěší a cyklisty, klidových zón, s dostatečným množstvím dobře udržovaných kontejnerů na separovaný odpad, trávníků, na které by se mohl člověk bez obav posadit a relaxovat - to je přání všech kralupských občanů, pojďme pomoci ho uskutečnit. Všímejme si těch dobrých příkladů a upozorňujme na ty špatné. My se o to snažíme prostřednictvím projektu KRALUPY - ČISTÉ MĚSTO. Přidejte se k nám.


Projekt Kralupy — čisté město, by měl poukázat jak na příklady dobré, tak špatné péče o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Společně s veřejností, podniky a veřejnou správou bychom chtěli dosáhnout zlepšení současného stavu. Naším cílem je zvýšit zájem a všímavost lidí a tímto způsobem odradit ty, kteří nemají respekt k přírodě, od mnohdy nelegálního jednání. Zvláštní pozornost bude věnována černým skládkám na území města, ale také třídění odpadů, zeleni, údržbě veřejných prostranství, informacích o přírodních zajímavostech.

Autor projektu: Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Hlavní řešitel:
Martina Černá, tel.: 606 622 528, cerna@vuhu.cz

Řešitelský tým:
Jana Krátká, tel.: 727 808 644, kratka@eckralupy.cz
Monika Haňurová, tel.: 727 808 644, hanurova@eckralupy.cz