O projektu

1. Město plné zeleně, laviček, klidových zón, s dostatečným množstvím dobře udržovaných stanovišť kontejnerů na separovaný odpad, trávníků, na které by se člověk mohl bez obav posadit a relaxovat.
2. Anebo město s řadou zanedbaných ploch, černých skládek, neupravené zeleně, rozbitých laviček, nepořádku kolem kontejnerů, stříkaček a psích výkalů povalujících se na trávníku.

Zřejmě všichni bychom pro svůj domov zvolili příklad č. 1. Svět však není černobílý a s nešvary týkajícími se komunální ochrany životního prostředí se potýká prakticky každé město a obec. Mnohdy je na vině nedostatečná osvěta, lhostejnost a nevšímavost. Podstatné je všímat si nejen negativních věcí, ale i pozitivních příkladů. Zkuste se kolem sebe rozhlédnout, možná taková místa nevědomky míjíte a přitom mají svoji hodnotu.

Projekt Kralupy — čisté město, by měl poukázat jak na příklady dobré, tak špatné péče o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Společně s veřejností, podniky a veřejnou správou bychom chtěli dosáhnout zlepšení současného stavu. Naším cílem je zvýšit zájem a všímavost lidí a tímto způsobem odradit ty, kteří nemají respekt k přírodě, od mnohdy nelegálního jednání. Zvláštní pozornost bude věnována černým skládkám na území města, ale také třídění odpadů, zeleni, údržbě veřejných prostranství, informacích o přírodních zajímavostech.

Autor projektu: Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Hlavní řešitel:
Ing. Milena Vágnerová, tel.: 602 109 202, vagnerova@vuhu.cz
Řešitelský tým:
Jana Krátká, tel.: 727 808 644, kratka@eckralupy.cz
Bc. Zuzana Ungerová, tel.: 727 808 644, ungerova@eckralupy.cz