Čisté ovzduší

Ačkoli nepořádku kolem kontejnerů, černých skládek nebo špatně udržované zeleně si hned všimneme, neviditelné znečištění ovzduší nás přitom může ohrožovat daleko víc. Proto se v projektu Kralupy - čisté město zaměříme i na ovzduší - významnou složku životního prostředí.

Mezi nejvýznamnější zdroje znečištění ovzduší přitom už zdaleka nepatří pouze průmysl a energetika. Ukazuje se, že podíl vlivu dopravy a lokálních topenišť vzrůstá, na rozdíl od vlivu velkých a středních zdrojů znečištění, které prošly ekologizací a na které jsou kladeny čím dál tím přísnější požadavky. Samozřejmě, že blízkost rafinérie a chemických podniků má ve vztahu k ovzduší svá specifika. Proto se snažíme zpřístupnit informace o nestandardních událostech v těchto podnicích nejširší veřejnosti bezprostředně poté, co k podobné události dojde. Aktuální informace o dění v průmyslu najdete na domovské stránce Ekologického centra Kralupy nad Vltavou www.eckralupy.cz v pravém sloupci. Komunikujeme s dispečinky průmyslových podniků, využíváme data z měřicích stanic v okolí a v případě potřeby je možné na místo vyslat hasiče s analyzátory.

V rámci projektu Kralupy - čisté město bychom se však chtěli více zaměřit na malé zdroje znečištění a dopravu. Vytápění domácností společně s dopravou se na znečištění ovzduší prachovými částicemi podílí z 58%. Na emisích polyaromatických uhlovodíků se domácnosti podílejí dokonce z 66%. Přitom osvěta zaměřená na tuto cílovou skupinu je nedostatečná. O tom svědčí i velká četnost stížností na sousedy, kteří pálí odpad.

Zprávy o nestandardních událostech v průmyslových podnicích