Čisté ovzduší

Ačkoli nepořádku kolem kontejnerů, černých skládek nebo špatně udržované zeleně si hned všimneme, neviditelné znečištění ovzduší nás přitom může ohrožovat daleko víc. Proto se v projektu Kralupy - čisté město zaměříme i na ovzduší - významnou složku životního prostředí.

Mezi nejvýznamnější zdroje znečištění ovzduší přitom už zdaleka nepatří pouze průmysl a energetika. Ukazuje se, že podíl vlivu dopravy a lokálních topenišť vzrůstá, na rozdíl od vlivu velkých a středních zdrojů znečištění, které prošly ekologizací a na které jsou kladeny čím dál tím přísnější požadavky. Samozřejmě, že blízkost rafinérie a chemických podniků má ve vztahu k ovzduší svá specifika. Proto se snažíme zpřístupnit informace o nestandardních událostech v těchto podnicích nejširší veřejnosti bezprostředně poté, co k podobné události dojde. Aktuální informace o dění v průmyslu najdete na domovské stránce Ekologického centra Kralupy nad Vltavou www.eckralupy.cz v pravém sloupci. Komunikujeme s dispečinky průmyslových podniků, využíváme data z měřicích stanic v okolí a v případě potřeby je možné na místo vyslat hasiče s analyzátory.

V rámci projektu Kralupy - čisté město bychom se však chtěli více zaměřit na malé zdroje znečištění a dopravu. Vytápění domácností společně s dopravou se na znečištění ovzduší prachovými částicemi podílí z 58%. Na emisích polyaromatických uhlovodíků se domácnosti podílejí dokonce z 66%. Přitom osvěta zaměřená na tuto cílovou skupinu je nedostatečná. O tom svědčí i velká četnost stížností na sousedy, kteří pálí odpad.

Zprávy o nestandardních událostech v průmyslových podnicích

SPOLANA a.s. 23.3.2018
dnes, tj. 23.03.2018, v průběhu dopoledne bude ve Spolaně probíhat zkouška kouřového ventilátoru na kotli K 7. Uvedená situace může být doprovázena zvýšenými emisemi popílku . Za možné nepříjemnosti se omlouváme. Budeme se snažit negativní doprovodné jevy minimalizovat. Není nutno přijímat žádná mimořádná opatření.

UNIPETROL RPA, Rafinérie Kralupy 22.3.2018, 10:03
Havárie s vlivem na ovzduší. Při investičních prací na nádrži ST 04/1 došlo k výbuchu uvnitř nádrže. Výbuch nebyl následován požárem. Příčina je předmětem vyšetřování. Asistence HZS.

UNIPETROL RPA, Rafinérie Kralupy 22.3.2018, 8:25
Odstavení jednotky VRU (rekuperace uhlovodíkových par). Byl minimalizován zdroj uhlovodíků - rafinérie je odstavena a plnění benzínových produktů do železničních cisteren je odloženo do najetí VRU. Příčina události: V rámci investiční akce dojde ke zvýšení průměru jednoho ze vstupních potrubí. V této době musí být jednotka odstavena. Doba trvání události: max. 2 dny

UNIPETROL RPA, Rafinérie Kralupy 19.3.2018, 11:11
V úterý 20.3.2018 v 8h bude zahájeno plánované odstavování výrobních provozů do zarážky z důvodu údržby zařízení rafinérie a FCC. Z tohoto důvodu bude použita fléra. Doba trvání události: 20.3.-26.3.2018

Na konci března zahájí skupina Unipetrol plánovanou zarážku své rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Pravidelná údržba všech zařízení v areálu, během níž dojde k úplnému přerušení provozu, začne 27. března. Její konec je naplánován na 9. května. Na zarážce se bude podílet přes 1 800 lidí. Předchozí zarážka proběhla na podzim roku 2013.
Více informací - tisková zpráva.