Patronát

Sami bychom toho moc nezmohli, zmapovat lokality totiž nestačí. Důležitá je zejména osvěta, které je v tomto projektu věnována velká pozornost. Projekt současně vybízí k zapojení jak základní a střední školy, tak veřejnost i podniky a podnikatele. Kromě patronátu lokality je možné projekt podpořit i formou sponozoringu či reklamy, zakoupením doprovodných materiálů nebo jinou nabídkou pomoci.

Co si představit pod "patronátem" lokality?

V prvé řadě upozorňujeme, že podmínkou patronátu lokality není její úklid a fyzická péče o ní. Smyslem je především osvěta, pozornost věnovaná problematickým lokalitám a problematickému přístupu lidí k životnímu prostředí. I když je patronát lokality určen především školám, může tuto formu zapojení se do projektu zvolit i firma, jednotlivec nebo rodina.

Třída 6.B z XY. ZŠ se z letáčků a plakátu umístěného ve škole dozví o projektu Kralupy—čisté město. Na internetových stránkách projektu si vyberou lokalitu, která je blízko jejich školy. Jedná se o černou skládku menšího rozsahu. Rozhodnou se toto místo průběžně sledovat a např. v rámci akcí ke Dni Země jej vyčistí a označí cedulkou projektu. Budou sledovat, co se zde vyskytuje za rostliny a živočichy, čím je místo zajímavé a co by se mohlo udělat více pro to, aby se z „černého“ místa stalo místo „zelené“, což nemusí nutně znamenat, že se z něj stane krásný park. Pro týmy, kterým se to podaří, budou připraveny zajímavé ceny. Prostřednictvím výukového programu ekologického centra si prohloubí svoje vědomosti o černých skládkách, jejich nebezpečnosti jak pro zdraví, tak pro životní prostředí a možnostech jak proti nim prakticky bojovat. Napíší o tom, co pro toto místo dělají do místních a školních novin. To vše s metodickou pomocí ekologického centra nebo samostatně. Více v okénku pro školy.

Přijímáme Vaše přihlášky k patronátu lokality. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu ekoporadna@eckralupy.cz". Lokalitu si můžete vybrat buď z uveřejněných lokalit v sekci černá nebo zelená místa, je však možné vybrat si i místo, které na našich stránkách chybí. Jedinou podmínkou je, aby místo bylo v katastru Kralup nad Vltavou.

O lokality Kralupy - čisté město se stará:


Zdroj mapy: google maps

Základní škola V. Havla, Kralupy n. Vlt. - Park U Parku

Klub českých turistů Kralupy n. Vlt. - Prostor pod turistickou základnou KČT Kralupy n. Vlt.
Dne 4.1.2012 Klub českých turistů zrušil patronát nad uvedeným prostorem.
Důvodem je skutečnost, že pozemky nepatří městu Kralupy nad Vltavou.

Základní škola Jodlova, Kralupy n. Vlt. - Park za nemocnicí

Základní škola Třebízského, Kralupy n. Vlt. - školní zahrada

Základní škola Třebízského, Kralupy n. Vlt. - Park Jaroslava Seiferta v Lobečku

Skautské středisko Střelka, Kralupy n. Vlt. - Lesopark na Hostibejku

Základní škola Gen. Klapálka, Kralupy n. Vlt. - Velvarka

Základní škola Komenského, Kralupy n. Vlt. - Husův park

Přehled dalších škol, mateřských školek, firem, rodin i jednotlivců, které si vezmou některou z lokalit pod patronát, budeme průběžně doplňovat.