Okénko pro podniky a podnikatele

Domníváte se, že okolí Vašeho podniku nebo Vaší prodejny, kanceláře či provozovny by se dalo zařadit mezi zelená místa?
Rádi toto místo zveřejníme na našich internetových stránkách.

Pokud se na péči o něj nějakým způsobem podílíte nebo se jedná o Váš vlastní pozemek, který je přístupný veřejnosti, můžeme na internetové stránce u této lokality zveřejnit i reklamu na Vaši společnost. Reklamní prostor můžete získat také na hlavní internetové stránce projektu a v tištěných materiálech projektu, a to v rámci některé z forem sponzoringu.

Podniky a čisté město
Přestože průmyslové podniky obvykle dává veřejnost do souvislosti spíše s poškozováním životního prostředí, v tomto projektu bychom se rádi zaměřili také na pozitivní příklady jakými je upravené okolí, konkrétní akce, které pšispívají ke zlepšení životního prostředí apod.

S Vaší podporou bude možné vydat:
- osvětové letáky, kterými oslovíme širší veřejnost
- informační brožurky o možnostech jak zabránit šíření černých skládek
- metodické materiály pro výuku na jednotlivých typech škol
- další doprovodné materiály - magnetky s uvedením bezplatné linky na ekocentrum, cedule "zákaz skládky" s informací o projektu Kralupy - čisté město