Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je městem určené místo, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování (shromažďování) jednotlivých složek komunálního odpadu tj. sklo - obalové sklo, papír - lepenka, plasty - obalové znečištěné, kovy, nebezpečné složky (oleje motorové, převodové, mazací, obaly od olejů, olověné akumulátory, chladničky, barvy, nádoby od barev a laků, ředidla, rozpouštědla, el. galv. články, zářivky) objemný odpad, dřevo (dřevěné desky, dřevotříska, dýha, nábytek), pneumatiky bez disků z os. aut, textilní materiál (staré oblečení, hadry znečištěné), elektrotechnický odpad (části od elektropřístrojů, televize, rádia, biologický odpad (tráva, listí) a stavební odpad. Sběrný dvůr je zdarma určen pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v obci s výjimkou právnických, nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Fyzické osoby jsou povinny dodržovat provozní hodiny a provozní řád sběrného dvora.SBĚRNÝ DVŮR TSM Kralupy nad Vltavou
Provozovatel : Technické služby města Kralupy nad Vltavou
Kontakt:
Areál TSM
Libušina 123
Kralupy nad Vltavou
278 01

Kontaktní telefon:315 727 859, 737 877 002
Vrátnice: 315 726 589
Kontaktní osoba: Stanislav Hejduk

Provozní doba:
Pondělí - neděle...........9.00 - 17.00 hodin
polední pauza vždy od 10:30 do 11 hodin

[ Provozní řád ]