Okénko pro školy

ilustrační foto Zaujal Vás náš projekt a chtěli byste se do něj zapojit?
Zajímáte se o životní prostředí a chtěli byste se prakticky zapojit do jeho ochrany?
Chtěli byste udělat něco pro to, aby se lidé chovali k přírodě ohleduplněji?
Chtěli byste se starat o to, aby nějaké pěkné místo ve Vašem okolí zůstalo i nadále pěkným místem anebo aby se ze zanedbané místo, černá skládka apod. změnilo na příjemné prostředí pro odpočinek?

V prvé řadě se rozhodněte jestli se do projektu zapojíte sami, s kamarády, s rodiči nebo jako celá třída či škola.
Vyberte si některou z lokalit, ať už z černých nebo zelených míst. Pokud na našich stránkách nenajdete místo, které Vás zajímá, napište nám vlastní tip. Může to být třeba i Vaše školní zahrada.
Zanedlouho zde najdete přihlašovací formulář. Do té doby nám můžete zaslat přihlášku k projektu na e-mail ekoporadna@eckralupy.cz.

Poté, co se přihlásíte k patronátu, poskytneme Vám metodické materiály, ze kterých se dozvíte, co všechno můžete v rámci patronátu lokality dělat. Celou řadu aktivit je možné zapojit do výuky jednotlivých učebních předmětů. Do projektu se mohou zapojit všechny věkové skupiny.

Mateřské školky
Doporučujeme raději patronát zeleného místa se stromy, keři a trávníky s větší druhovou rozmanitostí.
Aktivity:
Především aktivity zaměřené na vnímání krásy a rozmanitosti přírody a na pěstování základních návyků (neodhazování odpadků apod.).
Smyslové poznávání živé a neživé přírody
Co prožije semínko než z něj vyroste mohutný strom?
Co to tu kvete?
Co sem nepatří?
Pozorování ptáků na krmítku.
Vánoční stromek pro ptactvo a zvěř.
Lesní království: proměny přírody během roku.
Sledování čistoty vody v tůních a řece.
Sledování změn podle ročních období.

Základní školy
Aktivity:
Monitoring
- sledování druhové rozmanitosti v dané lokalitě
- kontrola čistoty v dané lokalitě
- sledování zdravotního stavu stromů
- sledování výskytu invazních druhů rostlin
Ochrana ptactva: výroba ptačích budek a krmítek pro ptáky, pozorování opeřenců, sledování výskytu druhů ptactva.
Přírodní zahrada: jak můžeme pěstovat bez použití chemie, jak vytvořit v zahradě domov pro živočichy.
Léčivé rostliny v našem městě.
Život ve vodě: pozorování vodních živočichů, jejich úloha v ekosystému.
Kam s odpadem?

Střední školy
Aktivity:
Mapování výskytu ohrožených, invazivních nebo jinak zajímavých druhů rostlin a živočichů (fotodokumentace)
Návrh naučné stezky v zajímavé lokalitě.
Zjišťování druhů odpadů na černé skládce, určování možného původce skládky.
Úklidové akce.
Ekologická stopa.