Finanční podpora projektu

Informační kampaň Kralupy - čisté město byla podpořena formou dotace z Grantového schéma vypsaného městem Kralupy nad Vltavou na podporu zájmových aktivit na rok 2008, 2009, 2014, 2015, 2016 a 2017.

Díky této podpoře byly vytvořeny a aktulizovány internetové stránky projektu. Realizace dalších aktivit a dlouhodobé pokračování projektu je závislé na finanční podpoře organizací, podnikatelů a občanů Kralup nad Vltavou, kterým není lhostejné v jakém prostředí žijí.

V letech 2012 a 2013 přispěla na konání Dní Patronů společnost AVE Kralupy s.r.o.. Zúčastněným kolektivům poskytla společnost krásné odměny spojené s tématem odpadů.

Při Dnech patronů pomáhají svou účastí na zábavném programu paní Kolková s pejsky z městského útulku pro psy Lesan, zástupci místní organizace Českého svazu ochránců přírody pod vedením pana Františka Málka, strážníci Městské policie v Kralupech nad Vltavou a příslušníci Hasičského záchranného sboru společnosti SYNTHOS Kralupy a.s..

Více o možnostech podpory projektu pro jednotlivce najdete zde.