Třídění odpadu

Z těchto fotografií je na první pohled zřejmé, proč se v projektu Kralupy - čisté město věnujeme také problematice třídění odpadů. I když už si většina veřejnosti na třídění alespoň základních složek odpadu zvykla, ne každý ví, co do kterého kontejneru patří (např. kam s polystyrenem nebo tetrapakovými obaly?). Další se zase o třídění nestarají vůbec a svůj odpad bez výčitek svědomí odhodí ke kontejneru. Kontejnerová stání většinou nepatří mezi dobré vizitky města. Toto bychom rádi s Vaší pomocí změnili. Plakáty upozorňující na tento projekt proto budeme po domluvě s technickými službami umisťovat také na kontejnery.

Čistota kolem kontejnerů je samozřejmě závislá nejen na chování lidí, ale také na četnosti svozu odpadu.

Upozorněte nás na stanoviště kontejnerů, kde se pravidelně vyskytuje nepořádek a naopak na místa, která by mohla být příkladem. Zavolejte nám na bezplatnou linku 800 100 584 nebo napište na e-mail ekoporadna@eckralupy.cz. Budeme rádi, když nám zašlete i fotografie.

Třídění - separační kontejnery

Separovaný odpad představuje vytříděné složky komunálního odpadu. V našem městě se separují 4 komodity – papír, sklo, plast a nápojový karton.

Sběrné nádoby na separovaný odpad – střední kontejnery o obsahu 1 100 l barevně rozlišené dle sbírané komodity:
- žlutá na plast
- modrá na papír
- bílá nebo zelená na sklo
- s oranžovým výkem na nápojové kartony
- červené kontejnery na elektro zařízení

Sběrné nádoby na separovaný odpad – podzemní kontejnery o obsahu 3m3 s barevně rozlišenými víky:
- se žlutým víkem na plast
- s modrým víkem na papír
- se zeleným víkem na sklo

Sběrné nádoby na separovaný odpad jsou umístěny na stanovištích pro odpadové nádoby a vývoz je určen:
papír - 2x týdně (úterý a pátek)
plast - 2x týdně (pondělí a čtvrtek)
sklo - 1x za měsíc (liché úterý)
tetrapaky - 1x za 14 dní (sudá středa)

Separační kontejnery na sklo
odpady
Co do nich patří: láhve a sklenice bez zátek, kovových uzávěrů a kroužků na hrdle, čisté tabulkové sklo bez drátěné vložky
Co do nich nepatří: lepená skla - autoskla, drátosklo, televizní obrazovky, zářivky, výbojky a žárovky, porcelán, keramika, kamenina, sklo znečištěné chemickými látkami aj.

Separační kontejnery na plasty
odpady
Co do nich patří: plastové předměty - nádoby od čistících prostředků, kosmetických přípravků, pochutin, bytové chemie atd., vymyté kelímky od mléčných výrobků, výrobky z plastů - části hraček, pěnový polystyren, obalová fólie (tašky, pytle, sáčky atd.), stlačené PET lahve od nápojů, nádoby od nemrznoucích směsí a destilované vody
Co do nich nepatří: vícevrstvé materiály (nápojové kartony - mléko, džusy), výrobky z PVC (podlahové krytiny, trubky atd.), molitan nebo pryž, elektrické kabely, plastové díly s kovov. částicemi, nádoby kontaminované ropnými a chemickými látkami

Separační kontejnery na papír
odpady
Co do nich patří: noviny, časopisy, katalogy, knihy, sešity bez vazby a desek z PVC, kancelářský papír, reklamní letáky, telefonní seznamy, rozložené krabice a obalový papír (neznečištěný), papír, lepenku.
Co do nich nepatří: vícevrstvé materiály (nápojové kartony - mléko, džusy), kopíráky, voskový a pauzovací papír, papíry znečištěné od olejů a potravin, kombinované papírové obaly, hygienicky závadný papír (kapesníky, pleny, obvazy apod.)

odpadyStále ještě mnoho občanů neví, že PET lahve je třeba před vhozením do nádoby stlačit! Objem PET lahve se po stlačení zmenší až 4x. Také si mnohdy neuvědomujeme, že sklenice od barvy, nádoby od oleje a jiné nežádoucí příměsi, které někdo odložil do separačních kontejnerů, znehodnocují sběr jako surovinu, výrazně zvyšují náklady na následné dotřídění a tím je popírán vlastní princip a smysl třídění.

Třídění - velkokapacitní kontejnery

odpadyDo velkokapacitních kontejnerů patří objemný odpad – odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob.
Není povoleno odkládat do velkokapacitních kontejnerů např. stavební odpad, elektronika (např. lednice, televizory a počítačové monitory, zářivky a výbojky), autobaterie, jiné nebezpečné odpady.

Rozpis stanovišť velkokapacitních kontejnerů v r. 2018