Podchody

Podchody obyčejně zajišťují naše bezpečí v místech, kde je příliš frekventovaný silniční provoz nebo jsou vybudovány tak, aby ulehčily cestu strmým či hůře přístupným terénem. V Kralupech (možná na rozdíl od většiny jiných měst) nám především umožňují bezpečný přechod z jedné strany železniční trati, protínající napříč město, na druhou. Jsou celkem na 5 místech (u spořitelny, mezi ul. Jungmannova a S.K. Neumanna, u Penny Marketu, u městského úřadu a v Lobči)

Znáte nějaký podchod v Kralupech, který je čistý a bezpečný? Nemáte nápad, jakým způsobem docílit v podchodech trvalé čistoty a bezpečí? Neměli byste chuť (třeba jako školní třída nebo žáci výtvarného oboru ZUŠ) navrhnout výzdobu nějakého podchodu?

Fotogalerie - podchod u spořitelny:


Podchod z ul. Jungmannova do ul. S.K. Neumanna:


Podchod u Penny marketu:


Podchod na 5. nástupišti železniční stanice Kralupy n. Vlt: