Sprejerství

ilustrační foto, zdroj F. Bartoš Pojmy "graffiti" a "sprejování" zná určitě každý. Jedná se o specifický problém zvláště větších měst a jejich okolí. Výtvory sprejerů, z nichž některé sice mohou být uměleckými díly, ale ve většině případů jde pouze o projev vandalismu, zde můžeme najít prakticky všude. Od betonových zdí (kde škodí asi nejméně) přes fasády domů, veřejných budov, garáží a dalších staveb, čekárny hromadné dopravy, lavičky, vývěsní tabule a další mobiliář až po vlaky a soupravy metra. Někdy je bohužel najdeme i na historických památkách.

Kolik "to" stojí?
Odstranění graffiti, i když vzniklá škoda je většinou "jen" estetického charakteru, není zrovna levnou záležitostí. Jedná se řádově o tisíce, u větších ploch až desetitisíce korun. Například jedna hodina práce na odstranění graffiti vyjde průměrně na 750 Kč. Jeden kilogram odstraňovače barev stojí 300 - 500 Kč.

Plochy pro legální sprejování
Ve snaze aspoň částečně omezit škody, které sprejeři napáchají, některá města přistoupila k vytýčení ploch, kde se mohou sprejeři legálně vyřádit. V některých případech přímo ve spolupráci se zástupci sprejerské komunity, kteří přišli s návrhem konkrétních ploch. Nutnou podmínkou pro legalizaci plochy je souhlas jejího vlastníka. Nejčastěji se k tomuto účelu vyčleňují betonová oplocení, odhlučňovací zdi, případně samostatné zídky. Další podmínkou je dodržování čistoty, pořádku a žádné rasistické, xenofobní, vulgární a pod. motivy. Názory na tyto plochy jsou zatím různé a prozatím nelze vyhodnotit, zda jejich existence má či nemá vliv na snížení nelegálního sprejování. V Kralupech nad Vltavou v současné době plochy pro legální sprejování nejsou.

Postihy
Podle současné právní úpravy je sprejerství (mimo legální, k tomu vyčleněné plochy) trestným činem (bez rozdílu způsobené škody) s možností uložení trestu odnětí svobody až na 1 rok nebo penežitého trestu. Kromě toho může poškozený vymáhat na pachateli také náhradu způsobené škody.

Jak obce a města řeší problematiku sprejerství
Přístup měst a obcí k otázce sprejerství je různý. Od pozitivního přístupu (vyhrazení ploch pro legální sprejování, souteže apod.) až po "nulovou toleranci", tedy tvrdé postihy vč. např. zveřejnění jmen zadržených sprejerů. O tom, jak si v různých městech s tímto problémem snaží poradit, si můžete přečíst například zde, zde, zde a zde.

Další informace k této problematice.