Jak se můžete do projektu zapojit

Bez Vaší pomoci se tento projekt neobejde.

Firma, živnostník
- jedna z forem sponzoringu či reklamy (sponzoring celého projektu, jednotlivých lokalit nebo soutěže pro školy). Více o možnostech sponzoringu najdete zde.
- domníváte se, že např. plocha před Vaší provozovnou, o kterou se staráte, by mohla být zařazena mezi „zelená“ místa? Pošlete nám informace.
- patronát lokality

Tým ze ZŠ nebo SŠ
- patronát lokality— “černého“ nebo „zeleného“ místa. Více najdete v sekci okénko pro školy.

Jednotlivec
- sledujte internetové stránky kampaně
- dejte nám vědět o místě, které by mělo být zařazeno mezi „černá“ nebo „zelená“ místa

Jména jednotlivých dárců budou s jejich souhlasem zveřejněna na internetových stránkách kampaně a ve výročních materiálech.