Nábřeží J. Holuba

Kralupy - nábř. J. Holuba na větší mapě

LOKALIZACE
na pravém břehu Vltavy, severně od mostu TGM a lávky pro pěší a cyklisty.

DŮVOD ZAŘAZENÍ
Dobře udržované místo.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Lokalita se skládá ze dvou částí. Dolní, přímo u řeky Vltavy (inundační pásmo) a horní, oddělená asi 6 m vysokou nábřežní terasou, na které je komunikace a chodník, tj. vlastní ulice Nábřeží J. Holuba. Místo slouží k procházkám, dolní část hned v sousedství lávky se občas využívá k různým akcím (např. Dny Kralup). Na řece byly po povodni obnoveny tůně.

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Stromy (vrby, topoly), keře, trávník, běžní městští živočichové, výskyt vodního ptactva (kachny, v zimě i labutě, rackové)

HISTORIE
Ve 2. pol. 90. let město zrekonstruovalo komunikaci a chodník na Nábř. J. Holuba. Tyto úpravy byly doplněny úpravou zeleně v nejbližším okolí, vysázením keřů a živých plotů a osazením laviček a odpadkových košů. Zelěň i komunikace se pravidelně udržuje. Dolní část u řeky se udržujte také, ale spíš extenzívně.

VLASTNÍK POZEMKU
Dolní část u řeky - stát (ve správě Povodí Vltavy s.p.), horní částna terase, komunikace, chodníky a přilehlá zeleň - Město Kralupy nad Vltavou, malé části pozemků vlastní soukromé fyzické osoby.

KDO SE O POZEMEK STARÁ?
Technické služby města a firma, provádějící údržbu zeleně pro Město Kralupy nad Vltavou a Povodí Vltavy s.p.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Tato lokalita je jedním z příkladů dobré péče o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Dobře udržovaná městská zeleň (parky, lesoparky, stromořadí, solitérní stromy, předzahrádky), klidové zóny, cyklostezky, čistá veřejná prostranství, nádoby na separovaný odpad, dostatek odpadkových košů, zajímavě řešená dětská hřiště a další příklady jsou dobrou vizitkou našeho města. Dobrý stav životního prostředí není samozřejmost, ale něco, čeho bylo dosaženo vynaložením určitého úsilí.
Cílem projektu Kralupy - čisté město je zmonitorovat místa ilustrující dobrý stav nebo péči o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Máte-li tip na další zelená místa, pošlete je na:ekoporadna@eckralupy.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku 800 100 584.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Zachovat současný stav.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde. Chcete se této lokality "ujmout"? Napište nám.

FOTOGALERIE


zpět na přehled zelených míst