Předzahrádka před domy čp. 1057-1059 na sídl. Hůrka

Zvětšit mapu

LOKALIZACE
Jedná se o prostor předzahrádky u vchodů do panelových domů čp. 1057, 1058, 1059 na sídl. Hůrka v Kralupech nad Vlt, orientovaný směrem k východu.

DŮVOD ZAŘAZENÍ
Dobře udržované místo.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Jedná se o neoplocený pozemek (veřejné prostranství) – pás podél domu o rozměrech zhruba 20 x 5 m. Při stavbě sídliště zde byl založen pouze trávník s několika keři, ale místní obyvatelé zde postupně vysázeli květiny, o které se pravidelně starají. Každoročně vysazují letničky. Kolemjdoucí na první pohled zaujme množství květů od jara až do podzimu.

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Květiny (letničky, trvalky, cibuloviny, skalničky), okrasné keře (např. zlatice). Z ptactva běžné druhy, žijící ve městě (kos, holub).

HISTORIE
O předmětný prostor již delší dobu pečuje skupina obyvatel domů čp. 1057-1059

VLASTNÍK POZEMKU
Město Kralupy nad Vltavou.

KDO SE O POZEMEK STARÁ?
Obyvatelé domů, firma provádějící údržbu zeleně pro Město Kralupy nad Vltavou.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Tato lokalita je jedním z příkladů dobré péče o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Dobře udržovaná městská zeleň (parky, lesoparky, stromořadí, solitérní stromy, předzahrádky), klidové zóny, cyklostezky, čistá veřejná prostranství, nádoby na separovaný odpad, dostatek odpadkových košů, zajímavě řešená dětská hřiště a další příklady jsou dobrou vizitkou našeho města. Dobrý stav životního prostředí není samozřejmost, ale něco, čeho bylo dosaženo vynaložením určitého úsilí.
Cílem projektu Kralupy - čisté město je zmonitorovat místa ilustrující dobrý stav nebo péči o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Máte-li tip na další zelená místa, pošlete je na:ekoporadna@eckralupy.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku 800 100 584.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Zachovat současný stav.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde. Chcete se této lokality "ujmout"? Napište nám.

FOTOGALERIEzpět na přehled zelených míst