Prostor pod turistickou základnou Klubu českých turistů Kralupy n. Vlt.

Prostor pod turistickou základnou KČT na větší mapě

LOKALIZACE
Pravý břeh Vltavy na severním okraji města, mezi břehem Vltavy, koupalištěm, turistickou základnou Klubu českých turistů (KČT) Kralupy nad Vlt. a tenisovými kurty.

DŮVOD ZAŘAZENÍ
Dobře udržované místo.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Jedná se o lesní porost v nivě Vltavy s převahou listnatých stromů. Prochází tudy modrá turistická značka - místo slouží k procházkám a vyjižďkám podél řeky, je tudy možno dojít až do veltruského parku. Na řece byly po povodni obnoveny tůně. Ze břehu je pěkný výhled na Vltavu a naproti ležící obec Nelahozeves s renesančním zámkem.
KČT Kralupy v tomto prostoru každoročně pořádá řadu akcí pro veřejnost - např. Novoroční sprintduatlon, turistické závody, Kralupské kolo, a využívá jej i pro rozmanitou činnost turistického oddílu mládeže

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Stromy (převážně duby, dále topoly, habry), keře, ježci a další běžní městští živočichové, výskyt vodního ptactva (kachny, rackové, v zimě i labutě).

HISTORIE
O tento prostor pečuje KČT Kralupy od povodní v roce 2002. Členové klubu provedli jeho vyčištění od naplavenin a pravidelné čištění provádí každý rok na podzim (vysbírání odpadků, vysekání kopřiv a náletových křovin). Každoročně tu odpracují 200 hodin. Prostor není nikým jiným udržován.

VLASTNÍK POZEMKU
Část pozemků v lokalitě patří státu (ve správě Povodí Vltavy s.p.), zbytek vlastní soukromé fyzické a právnické osoby, část cesty podél zadního plotu koupaliště patří Městu Kralupy nad Vlt.

KDO SE O POZEMEK STARÁ?
Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Tato lokalita je jedním z příkladů dobré péče o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Dobře udržovaná městská zeleň (parky, lesoparky, stromořadí, solitérní stromy, předzahrádky), klidové zóny, cyklostezky, čistá veřejná prostranství, nádoby na separovaný odpad, dostatek odpadkových košů, zajímavě řešená dětská hřiště a další příklady jsou dobrou vizitkou našeho města. Dobrý stav životního prostředí není samozřejmost, ale něco, čeho bylo dosaženo vynaložením určitého úsilí.
Cílem projektu Kralupy - čisté město je zmonitorovat místa ilustrující dobrý stav nebo péči o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Máte-li tip na další zelená místa, pošlete je na:ekoporadna@eckralupy.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku 800 100 584.

VÝVOJ
Zde budeme zaznamenávat kroky, které jsme podnikli my nebo skupiny či jednotlivci, kteří se zapojili do našeho projektu. Více o možnostech jak se zapojit, najdete zde.

25.9.2009 KČT se přihlásil k patronátu lokality.
26.10.2009 KČT má v plánu:
- zmapujeme výskyt dřevin
- zmapujeme výskyt rostlin
- zmapujeme výskyt živočichů
- pravidelně ( 1x za 2 měsíce provedeme vysbírání odpadků)
- 1 x ročně provedeme kompletní vyčištění, včetně vysekání kopřiv a náletových křovin.
28.11.2009 - členové KČT provedli vyčištění lokality, vysekání křovin a trávy, zároveň došlo k symbolickému předání patronátu nad lokalitou. Tisková zpráva zde.
Listina o patronátu lokality.
Dne 28.4.2010 jsme předali KČT tabulku s označením patronátu lokality v rámci projektu Kralupy - čisté město. Tabulku nechalo vyrobit ekocentrum. Členové KČT si tabulku umístí v lokalitě, kterou mají pod patronací.
5.5.2010 KČT v rámci své účasti v projektu vydal letáček s názvem "Kousek přírody". Obsahuje základní informace o KČT včetně jeho činnosti a účasti v projektu Kralupy - čisté město, a informace o flóře a fauně v patronované loklitě. Letáček je ke stažení zde, a v tištěné podobě mimo jiné v našem ekocentru.
2.7.2010 Lokalita a její patronát na stránkách TOM 3511 Vltavský paprsek a Klub českých turistů Kralupy n. Vlt.
Patronát předán 28.10.2017.

15.10.2017 Klub českých turistů Kralupy a Turistický oddíl mládeže 3511 Vltavský paprsek se znovu přihlásily do projektu Kralupy – čisté město a své členství potvrdily rozsáhlou dobrovolnickou činností. V rámci celorepublikové aktivity 72 hodin (tří dnů plných dobrovolnické činnosti) ve dnech 12. - 15.10.2017 kralupští turisté vyčistili úsek lesoparku v Lobečku u řeky pod tenisovými kurty a turistickou základnou, nad nímž převzali patronát.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Zachovat současný stav. Navrhnout TSM umístění dvou odpadkových košů do této lokality. Záležitost jsme projednali jak s TSM, tak i s pracovníky MěÚ, ale pro nedostatek finančních prostředků to v r. 2009 nebylo možné a patrně ani v r. 2010.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde.

FOTOGALERIE
Vymezení lokality pod patronací KČT Kralupy na ortofotomapě a topografické mapě:
Místo se používá k procházkám téměř v každé roční době, koná se tu i řada akcí spojená s aktivitami KČT Kralupy:

Práce, prováděné členy KČT Kralupy:

Úklidová akce dne 28.11.2009:

Lokalita začátkem března 2010:

zpět na přehled zelených míst