Masnerova stezka - pravý břeh Knovízského potoka

Zvětšit mapu

LOKALIZACE
Část Masnerovy stezky, pozemky na pravém břehu Knovízského (Svatojiřského) potoka, jihozápadně od Horymírovy ulice.

DŮVOD ZAŘAZENÍ
Dobře udržované místo.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Veřejné prostranství - pruh pozemků zahrnující pravý břeh Knovízského potoka podél asi 5 rodinných domů, resp. mezi těmito domy a potokem. Místní obyvatelé zde postupně vysázeli okrasné keře a květiny, o které se pravidelně starají, a sekají travnatý břeh potoka.

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Okrasné keře, květiny - letničky, trvalky, trávník. Běžné druhy "městských" živočichů. Koryto potoka je významným krajinným prvkem ze zákona.

HISTORIE
O předmětný prostor již delší dobu pečují obyvatelé přilehlých domů.

VLASTNÍK POZEMKU
Částečně Město Kralupy nad Vltavou a částečně stát.

KDO SE O POZEMEK STARÁ?
Technické služby města, místní obyvatelé.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Tato lokalita je jedním z příkladů dobré péče o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Dobře udržovaná městská zeleň (parky, lesoparky, stromořadí, solitérní stromy, předzahrádky), klidové zóny, cyklostezky, čistá veřejná prostranství, nádoby na separovaný odpad, dostatek odpadkových košů, zajímavě řešená dětská hřiště a další příklady jsou dobrou vizitkou našeho města. Dobrý stav životního prostředí není samozřejmost, ale něco, čeho bylo dosaženo vynaložením určitého úsilí.
Cílem projektu Kralupy - čisté město je zmonitorovat místa ilustrující dobrý stav nebo péči o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Máte-li tip na další zelená místa, pošlete je na:ekoporadna@eckralupy.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku 800 100 584.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Zachovat současný stav.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde. Chcete se této lokality "ujmout"? Napište nám.

FOTOGALERIE
zpět na přehled zelených míst