Prostor kolem pomníku padlých v 1. a 2. světové válce u kralupského kostela

Zvětšit mapu

LOKALIZACE
Pomník padlých v 1. a 2. světové válce se nachází přímo v centru města, na západní straně kostela Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava.

DŮVOD ZAŘAZENÍ
Dobře udržované místo.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Prostor kolem pomníku nesl dříve název Kostelní náměstí. Dnes se považuje za součást nám. Palackého. Prostor kolem pomníku je tvořen parkovou úpravou s lavičkami, dlážděnými chodníky a povrchem ze štěrku a písku. Prostor získal nový vzhled v r. 2016 v souvislosti s úpravami centra města. Pozadí pomníku tvoří lípa. Původně zde byly i dva smrky, ale jeden z nich byl vyvrácen při vichřici v srpnu r. 2003 a druhý pokácen při stavebních úpravách. Prostor mezi pomníkem a obchodním centrem odděluje nově vysázený trvalkový záhon.

HISTORIE
Pomník byl slavnostně odhalen v roce 1930. Původně se jednalo o pomník obětem 1. světové války, letopočet 1939-1945 byl na pomník doplněn až později, po 2. svět. válce. Pomník je tvořen asi 1 m vysokým travertinovým soklem, na kterém je umístěna bronzová socha "Raněného". Představuje vojáka, který raněn padá k zemi. Autorem sochy je Jan Straka (žák J.V. Myslbeka). Na přední straně soklu je nápis z kovových písmen: "NESMRTELNÝM : 1914-1918 : 1939-1945". Pod nápisem je menší kovová deska s názvy bojišť 1. světové války: "ZBOROV - TERRON : DOSS ALTO", za kterou je uložena prsť z těchto bojišť, umístěná sem v r. 1937. U pomníku se každoročně konají v květnu (konec 2. svět. války) a říjnu (vznik ČSR) pietní slavnosti za účasti představitelů města.

VLASTNÍK POZEMKU
Město Kralupy nad Vltavou.

KDO SE O POZEMEK STARÁ?
Technické služby města a firma, provádějící údržbu zeleně pro Město Kralupy nad Vltavou.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Tato lokalita je jedním z příkladů dobré péče o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Dobře udržovaná městská zeleň (parky, lesoparky, stromořadí, solitérní stromy, předzahrádky), klidové zóny, cyklostezky, čistá veřejná prostranství, nádoby na separovaný odpad, dostatek odpadkových košů, zajímavě řešená dětská hřiště a další příklady jsou dobrou vizitkou našeho města. Dobrý stav životního prostředí není samozřejmost, ale něco, čeho bylo dosaženo vynaložením určitého úsilí.
Cílem projektu Kralupy - čisté město je zmonitorovat místa ilustrující dobrý stav nebo péči o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Máte-li tip na další zelená místa, pošlete je na:ekoporadna@eckralupy.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku 800 100 584.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Zachovat současný stav.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde. Chcete se této lokality "ujmout"? Napište nám.

FOTOGALERIEzpět na přehled zelených míst