Krajinářské úpravy Strachov

LOKALIZACE
Místo budoucího rozsáhlého parku se nachází na pravém břehu Vltavy v městské části Lobeček poblíž koupaliště a Dvora Strachov.

DŮVOD ZAŘAZENÍ
Dobře naplánové využití pozemků. Mísot budoucího parku a relaxační zóny pro obyvatele města.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Na lokalitě dochází k postupnému zakládání parkových ploch, výsadbě dřevin a budování travnatých ploch. Cílem projektu je vytvoření přírodního parku s vysokou estetickou hodnotou a kompoziční rozmanitostí, který bude zajišťovat celoroční využití pro širokou veřejnost. Jeho návštěvníci zde najdou zónu klidu, prostor pro estetické i sportovní vyžití a touto formou si budou spoluvytvářet hlubší vztah k přírodě i jejím obyvatelům.
To, jak bude prostor vypadat vychází z územní studie „Krajinářské úpravy Vltavská niva - dvůr Strachov" z roku 1998, která se člení do 8 etap.
1. Vstupní
2. Jaro
3. Léto
4. Podzim
5. Zima
6. Biokoridor
7. Pás u vodárny
8. Solitérní skupiny
Díky dotacím byly vytvořeny tematické celky podzim, zima a solitérní skupina.

VLASTNÍK POZEMKU
Město Kralupy nad Vltavou.

KDO SE O POZEMEK STARÁ?
Péči o vysazené stromy a založené trávnícky má za úkol provádět zhotovitel díla po dobu 3 let.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Tato lokalita je jedním z příkladů dobré péče o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Z původního pole vzniká postupně rekreační plocha, která navíc opticky odděluje tuto část města od ACHV.
Cílem projektu Kralupy - čisté město je zmonitorovat místa ilustrující dobrý stav nebo péči o životní prostředí v Kralupech nad Vltavou. Máte-li tip na další zelená místa, pošlete je na:ekoporadna@eckralupy.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku 800 100 584.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Zpracovat dle navržené studie.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde.

FOTOGALERIE

zpět na přehled zelených míst